Zaman içinde zaman

Tanrı Yolcusu, Allah’ın zaman içinde zaman yarattığını bilmeli (Çoklukta teklik, Teklikte çokluk sırrındandır).

Tanrı, zamandan münezzehtir. Tanrı, var olanın kendisidir. Ve varlığının sınırı yoktur. Sonsuz Nur, Işıktır Tanrı…

Zaman, Tanrı’nın taayyünleri (belirtileri) arasındaki bir olaydır. Gölgenin, uzayıp kısaldığı gibi. Işık için “zaman” yoktur. Kainat (evren) da, Tanrı’nın belirtisi, gölgesi olduğundan; zamanla bağımlıdır.

-“Görmez misin Tanrı, gölgeyi nasıl uzattı? Dileseydi uzatmazdı (yani varlıklar olmazdı)” (Furkan - 45)

-“ Külle Yevm’in hüve fi şa’n - Tanrı her an bir tecelli de, bir belirmededir. (Rahman 29)

Tanrı, doğada ve toplumda öyle olaylar yaratır ki, insan farkına sonradan varır. Bir de bakar ki; neler neler olmuş!..

İnsanoğlunu yüz yılda yapılacağını ya da olacağını düşündüğü şeyler; On yılda, Bir ayda, bir günde, Bir saatte, Bir dakika, saniye, salise veya bir anda olur. Örneğin, teknolojinin baş döndürücü şekilde hızlanması gibi… Asırlar yıla, yıllar aya, aylar güne, günler saatlere sığmış!.. Uzayın anlaşılmaya başlaması ile “Mekân” küçülmüştür. Dünya, teknolojinin karşısında portakal kadar kalmıştır.

“Çoklukta teklik ve teklikte çokluk” sırrı ile biri bin, bini bir eden Güçlü ve Bilgili Allah; bir saati bin, bin saati bir etmeye kadirdir.

Bu durumu, son bilimsel buluşlar ve teknolojideki baş döndürücü hızlanma ile somut şekilde ispatlanmıştır.

Paylaş: