Rüyaların anlamı kime sorulmalı

Tanrı Yolcusu, gördüğü rüyanın anlamını bağlı bulunduğu Tasavvuf bilgini Üstadından "gizlice" öğrenecek.

Tanrı Yolcuları rüya gördüklerinde; rüyalarını Tasavvuf bilginine soracak, öğrenecektir. Yolcunun rüyası, derecesine göredir. Bu nedenle gizli öğrenilmelidir. İç Âlemi, kendisi ile Kutsal Babası arasında bir sırdır.

Baba,hiçbir zaman evlâdını kıskanmaz. O'nun ilerlemesinden, parlamasından zevk alır!

Yetiştirmek zevki, babada bir Tanrı emanetidir. Babalık niceliği, çok büyük bir sırdır. Babada koruma, esirgeme ve yetiştirme zevki vardır.

Ama kardeşler için durum böyle değildir. Onlar yetişme çağında olduklarından, ilerlemeyi teşvik için rekabet niceliği verilmiştir. Bu tür "gıpta etme" özelliği iyidir ancak; nefsinkarışması ile bazen " kıskançlığa" dönüşebilir: Yusuf Peygamberi (a.s.) kardeşleri kuyuya attılar. Nedeni, Yusuf'un (a.s.) gördüğü önemli bir rüya üzerine Yakub Peygamberin, Yusuf a (a.s.) fazla alaka (ilgi) göstermesi idi.

Hak Yolcuları, Kutsal Gerçekleri önceleri rüya şeklinde görürler. İlerleyince bu rüya "Rü'yet”e dönüşür. Kalp aynasında masiva (paslar) silinir. İç Alemin gerçeklerini artık, O pâk ve parlak Kalp yansıtmaya başlar.

Şems-i Tebrizi'nin,

"Gönül âyinesin Sûfı,

Eğer eder isen safi,

Açılır sana bir kapi

Ayan olur Cemâlullah!.."

Diye dile getirdiği Sırra Kutsal ve Mübarek Tanrı Yolcuları mazhar olurlar...

"inanmayanlar kızsalar da, Tanrı Nurunu tamamlar!" (Tevbe-32).

Tanrı Yoluna girmiş inançlı kişilere..

Paylaş: