Hatırda tutmak

Salik, zikir yaparken Hz.Fahriâlem Resûlullah (s.a.v.) efendimizi ve yolun Serdarı, Şahı, en büyük Pir ve Mürşid Şâh-ı Velayet Hz. Ali (k.v.) efendimizi hatırında tutacak.

Çünkü Salik, Allah'ı bize öğretenin "Onlar olduğunu" bilir. Allah'ı en çok tanıyan, seven, hürmet eden ve itaat eden Onlardır. Allah'ı en çok zikreden, yine Onlardır,

Onlar, En büyük Allah'ı, Salike tanıtanlardır. Onlar, Allah zikrinin en büyük mümessili, yani temsilcileridirler...

Salikler, bu iki büyük, çok mukaddes Muhammed ve Ali Ruhunu (Onlara sonsuz selam olsun) hatırlarından çıkarmazlar. Onların "rehberlik"ve "nazarları" altında; Onların da, kendinin de Rabbı ve ilâhı "Tekbir, eşsiz ilâh ve Rab olan" Hazret-i Alllah'ı çağırırlar... Ve Kalpleri, Allah'ın zikrine dalar.(256):

“Onlar, Allah’ın zikrine dalarlar.” (Hadid-16)

“Sümme telinu cülûdühüm ve kulûbühüm ilâ zikrillah – Sonra ciltleri yumuşar ve Kalpleri Allah’ın zikrine dalar...Allah’ın zikri üzere olurlar...(Zümer-23)

(256) Yüce Peygamberimiz (s.a.v.) buyurur:

"Şeytan, hortumunu Mü'minin kalbine atar. Eğer O Kalpte Allah zikri varsa, Onunla meşgulse, hemen geri çekmek zorunda kalır". Feyzu'l-kadir, II, 354. (Tasavvufi Hayat, Necmüddin Kübra, Dergah Ya, 1980, S.83'ten

Paylaş: