Alay Etmemek

Tanrı’nın hiç hoşlanmadığı şey istihza (alay) yani başkalarını horlamaktır. Başkalarını horlamak ve alay etmek, kendini onlardan üstün görmektir! (10)

Halbuki herşeyin yaratanı birtek Tanrı’dır.Hepsi bir ustanın elinden çıkmıştır.

Herhangi bir kimseyle alay etmek veya bir yaratığı horlamak, onu yaratanı beğenmemek olur ki; bu hem en koyu bir cehalet ve hem de Tanrının gazabını üstüne çekmeye sebep olur.

        **“Vetebârekallahü ahsenü’l hâlikîn – Tanrı, en güzel yaratıcıdır!..”** (Mü’minun-14)        

(10) “Ey inananlar! Bir topluluk, (diğer) bir toplulukla alay etmesin”. (Hucurat-11)

Paylaş: