Mânevi Kutsal Baba’ları bilmek

Salik, yoluna ait Pirleri (Mânevi Kutsal üstadlarını) bilecek.

Çünkü Onlar, Hırka-i Piran'dır. Yani kendi üstadından, Peygambere (s.a.v.) varan Mânevi zincir halkalarıdır.

Onlar, ayrıca Salikin tek tek Mukaddes babalarıdır. İnsanın da babasını ve dedelerini tanıması lazımdır.

Onların her biri, ayrı ayrı Yüce Peygamberin (s.a.v.) renk renk gülleri, çiçekleri olan büyük "Vârisleri, mümessilleri"dir. Onların ismini ve menkıbelerini (tanınmış özelliklerini) bilip hatırlamak, Onların sohbetini yapmak lazımdır.

Onlar, Allah'ın çok mukaddes Ruhunu taşıyan büyük Velileri, Dostlarıdır... (266)

Salikin, bu Velilerin büyük üstadları olduğunu bilmesi, neşesini artırır. Onların "sohbeti ve isimleri sevgi ile anılınca" Allah 'ın "rahmeti" saçılır.

Onlar, büyük Nur ve feyiz kaynaklandır.

Onların ismini bilmemek, O yolun yolcusu için bir ayıp, bir kusurdur.

(266) -"İyi bil ki, Allah'ın Velilerine (dostlarına) korku yoktur. Ve Onlar üzülmeyeceklerdir. Onlar ki, inandılar ve korundular. Dünya hayatında da, âhirette de müjde Onlaradır!.." (Yunus, 62, 63,64.)

Paylaş: