Gençlikte bağlılık

Gençlikte intisab etmek daha muteberdir (Geniş izahı var).

Gençlikte Tanrı’nın Kutsal Yoluna girmekte; kişi, “Rabbını daha erken tanır”. Yaşadığı sürenin sonunda yanına gideceği Rabbına hizmet etmek; muhakkak ki çok daha muteberdir.

Tanrı Yolunun amacı ya da Tanrı’nın insandan istediği; “İnsanın yaradanını tanıyıp, kendisini islah etmesi” yani yapmasıdır. Tanrı’ya inanıp, kendini yapan kimseyi Tanrı sever. Tanrı’nın kulları da sever. O insan, dünya ve Ahirette mutlu olur. Yüzü ak, tozpembe olur. (174)

İnsanın kendini yapması(ıslah etmesi), her kişinin az-çok temel gayesidir. Bu işe gençlikte, ömrün şaşaalı devrinde başlamalıdır. Yani bütün kötülüklere meyilli ve onları yapacak güçte iken bu kötü yollardan vazgeçip; Tanrı’nın yüksek Yoluna girmek ve kötülüklerden kurtulmaya çalışmak; muhakkak yaş geçtikten, güçten kuvvetten düştükten sonra başlamaktan çok üstündür. Tanrı’nın sevgisini ve rızasını kazanmak için büyük fırsattır. İşte genç adam, bu fırsatı kaçırmamalıdır!..

Gençlikte az bir hizmetle, çok mesafe alınır. Tanrı Yolunda, O’na bizzat Tanrı Taala yardım eder. Yüce Peygamberimiz (a.s.v.) yardım eder. Nebiler (a.s.), Veliler (Onlara selam olsun) yardım ederler. Adeta Tanrı’nın “tüm yarattıkları” O’na yardım eder. O’nu sever, sayarlar.

Gençlikte, Tanrı Yoluna girmelidir. Zira gençlikte, büyük günahlar işleme olanağı daha çoktur. Ayrıca insanın ne zaman öleceği de belli değildir. İnsanın ne zaman öleceği belli olmadığına ve önünde - sonunda Tanrı’sının huzuruna varıp hesap vereceğine göre; işi geleceğe bırakmak “gençliğe” aykırı düşer!..

Hemen başlamak lazımdır. Tanrı Yolunda olan hangi ihtiyar adamla bu konuda konuşulsa söyleteceği şunlardır:

-“Ah!.. Keşke gençlik yıllarımı boşana harcamasaydım! O dönemin enerjisini Tanrı’nın yüce ve Kutsal Yoluna hizmette harcasaydım. Böylece Rabbıma biraz daha yaklaşsaydım!..”

Bu tür itirafları, zaman zaman hepimiz duyarız.

Çünkü sağlıklı ibadet sıhhatli vücutla mümkündür. İnsanın en sıhhatli çağı da demiri bükecek güçte olduğu 15 - 30 yaş arasıdır. Bu 15 yılda Tanrı Yolunda elde edilecek mesafenin, 30 yaşından sonra; 40 yılda elde edilemeyeceği bir gerçektir. Bu durumu, Tasavvuf erbabının hepsi böyle kabul etmiştir.

Son olarak bu konuda Tasavvufçuların genel kanısı şudur:

Gençlikte hizmet; Zikir, Fikir, Namaz, Oruç, Güzel, İbadetler; “mermere kazılan yazı” gibidir. Hiç silinmez!..

Ne mutlu “genç yaşında” Rabbını tanıyıp, O’nun Kutsal Yolu olan Tarikat-ı Muhammediye-i Nuraniye (Yüce Peygamberimizin Nurlu Yolu) irtisab eden (bağlanan, katılan) genç adama!..

Tanrı bizi, bu genç yaşta Hak (Gerçek) Yola girmiş gençlere bağışlasın!..

(174) Yüce peygamberimiz (a.s.v) buyurur: "iyiliği, güzel yüzlü zatların yanında arayınız" ( Ebu Yâli, Camiussağir, 500 hadisten)

Paylaş: