Seksomanyaklık

Şehvet Peşinde Olmamak. En Ziyade Bundan Sakınmak.

İnsan, şehvet-seks peşinde olmamalıdır. Çok tehlikelidir. İnsanı manyaklaştırır. İradesiz eder. Bedenin sıhhati bozulur. Toplumda türlü cinayetlere sebep olur.

Cinsi ifrat (aşırılık-taşkınlık) kalbi öldürür ve insanı dünyaya bağlar. Tanrı Yolcusu için dünyaya bağlanmaktan daha tehlikeli bir şey yoktur! Ayrıca nesli bozar. Zina yapan (bilhassa) erkeğin çocukları bedenen ve aklen noksan ve bozuk olur.

Şehvet, hayvani bir sıfattır. Meleklerde bulunmaz. İnsan şehvetin peşine düşmemelidir.

Tanrı Kur’an’da,

“Karılarınızla birleşiniz ki Allah’ın yazdığı, yani insan zuhur etsin!” (Bakara – 223)

Buyurmaktadır.

Bu Ayetten anlaşılan; Tanrı’nın gayesi, İnsanın meydana gelmesidir. Yoksa bizim şiddetli zevk almamız için birleşmeye izin vermemektedir. Ancak Tanrı işini görürken, insanı buna mecbur eder. Onun için bu zevki vermiştir. Yoksa bizim zevk alıp eğlenmemiz için bu şehveti vermemiştir.

Olgun ve faziletli insan karısı hamile kalınca daha ona kolay kolay yaklaşmaz. Nefsine hakim olur.

Çünkü matlup (istenen) hasıl olmuştur, Tanrı’nın gayesi tahakkuk etmiştir. O, irfan yoluyla bunu bilir!..

Paylaş: