Allah vekil

Salik (Tanrı Yolcusu), "tevekkeli" olmalı. İyi ahlâklı ve iyi niyetli Mü'minlere (inançlılara) Allah vekildir.

Tanrı Yolcusu, Allah'a tevekkül edecektir. Yani Rabbını “Vekil” edinecektir.

Mesele, Rabbı Vekil etmekten ziyade; Rabbın kulu, Vekâleti altına alıp - almayacağıdır!.. Eğer Tanrı, bir kuluna Vekâlet edecek olursa; O kulun işi tamamdır artık,..(129)

  Biz tevekkül konusunda, yanlış tevekkül anlayışından yana değiliz! Tevekkül, kolay değildir. "Tevekkül ettim" desek bile; edebiliyor muyuz?.. Tanrı bizi, Vekâleti altına hemen alıyor mu?..

Tanrı'nın Vekâleti altına girenin tasası, üzüntüsü, sıkıntısı kalmaz. Olumsuz hallere düşmez!..

Tanrı ancak ve ancak, iyi niyetli ve iyi ahlâklı kullarının vekilidir.

Bir Müslüman, iyi ahlâklı ve iyi niyetli ise, Tanrı zaten O'nun vekilidir. O'ndan razıdır. O kula, kolay kolay bir şey olmaz.

Zira Tanrı,

-"Siz kendinizi ıslah etmek isterseniz, Onlar (kötüler) bir şey anlayamaz". (Maide-105)

buyurmaktadır.

Eğer insan, kendini ıslah etmezse (yapmamışsa), diliyle bin kere "Tevekkeltü alallah" desin. Boşunadır! Laf ile olmaz...

İyi ahlâk ve niyetle olur. Ve Tevekkül, tam olur.(130)

(129) -"Allah'a dayan; Vekil olarak Allah yeter."{Ahzab-3}

(130) Bu konu ayrıca birinci bolum, 21. maddede "Takdir, tedbir" baslığı altında açıklandı.

Paylaş: