Enerji kaynaklarına sevgi saygı

Salik derse başladığında başta Hz. Peygamber (a.s.v.) Efendimize, Hz.Şâh-i Velayet Aiiyyel Mürteza (k.v.) Efendimize (247), Hz.Hasan (248), Hz.Hüseyin (249) Efendilerimize, Aşere-i Mübeşşere (On Cennetlik) (250), Hırka-i Piran'a (251) ve Dört Büyük Ğavsullah (Hz. Seyyid Abdulkadir Geylani (252), Hz.Seyyid Ahmed er Rufai (253), Hz. Seyyid Ahmed el Bedevi (254), Hz.Seyyid İbrahim Dusûki (255) (r.a.) Efendilerimize ve kendi üstadına Fatiha verecek. Sure-i Fatiha'yı okuyup mukaddes ve pâk Ruhlarına bağışlayacaktır.

O büyüklerin yanında "Fatiha"nın değeri çok yüksek ve sonsuzdur. Kerim (Cömert) ve Mukaddes Ruhlar; muhakkak hediyeye, hediyeyle karşılık verirler (mukabele ederler).

Allah'ın selam ve rızası, rahmeti, Onların üzerine olsun.

(247) İmam-ı Ali (k.v.) Kâbe'de doğdu. (598-661) Mübarek türbesi Necef (Irak) tedir.

(248) İmam Hasan (Allah bizi Ona bağışlasın), Medine'de doğdu. (625- 669) Mübarek türbesi, Medine'dedir.

(249) İmam Hüseyin (Allah bizi Ona bağışlasın) Medine'de doğdu.(626-680) Mübarek türbesi Kerbelâda dır (Irak).

(250)Aşere-i Mübeşşere (On Cennetlik): Hz.Aİi, Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz. Osman, Hz.Talha, Hz.Zübeyr, Hz.Abdurahman b. Avf, Hz.Sa'd b. Ebi Vakkas,Hz.Said Ibn Zeyd, Hz.Ubeyde b. Cerrah (Allah Onlardan razı olsun).

(251) Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.)'dan başlayarak, tarikat kolunun devamı olan Insan-ı Kâmil'ler:

(252) Seyyid Abdulkadir Geylani: (1077-1165) Bağdadın "Ceylan" kasabasında dünyayı şereflendirdi. Mübarek türbesİ Bagdad'dadır.

(253) Seyyid Ahmed er Rufai: (1118-19, 1182-83) Basra'nın, "Arz-ul Betayih"ten, "Ümmü Ubeyde" kasabasında dünyayı şereflendirdi. Mübarek türbesi Vasit(Irak)tadır.

(254) Seyyid Ahmed el Bedevi.:(1179-127'6) Fas'ta, dünyayı şereflendirdi. Mübarek türbesiTanta (Mısırdadır).

(255) Seyyid ibrahim el Dusuki;{ 1238-1277-1294?) Mısır'ın Dusuk şehrinde dünyayı şereflendirdi. Mübarek mezarı Dusuk (Mısır)dadır.

Paylaş: