İçindekiler

Önsöz

Giriş

BİRİNCİ BÖLÜM

Tedrisâtı Ahlâkiye

1- Yalan

2,3- Bencillik

4- Dünya ve Mâneviyat

5- Gururluluk ve Saygınlık

6- Terbiye ve Edep

7- Alay etmemek, horlamamak

8- İnançlılara şefkat ve sevgi

9- İyi huyluluk

10- Seksomanyaklık

11- Kumar

12- Eğlenceye düşkünlük

13- Nezâket

14- İnançlıların aleyhinde olanlar

15- Gösteriş (riya)

16- Sabır ve tahammül

17- Kanaatkâr olmak

18- Kulluk

19- Öç-kıskançlık-düşmanlık

20- Benlik

21- Takdir, tedbir

22- Doğa karşısında insan

23- Kulluğu isbat

24- Hırs ve öfke

25- İftira

26- Fesatlık (anarşi)

27- İki yüzlülük

28- Ah almamak

29- Babaya ve anneye saygı

30- Emanet

31- Açık-gizli hırsızlık

32- İhbar (casusluk)

33- Küfür

34- Sadakat (dostluk-bağlılık)

35- Hayvanları korumak

36- Ağaçlara dikkat

37- Mal sahibi, mülk sahibi

38- Şükür-övmek

39- Yalancı şahitlik (tanıklık)

40- Emir ve yasaklar

41- Kiminle samimiyet

42- Kur’an-ı Kerim’i büyüklemek

43- Sabreden yoksul-şükreden zengin

44- Mü’minlere küsü

45- Komşu hakkı

46- Şekilcilik

47- Gevezelik

48- Manevi sırlar

49- Kötülüğe iyilik

50- Fakir hakkı

İKİNCİ BÖLÜM

Yüksek ve KUTSAL TANRI YOLUNUN (Aliyyel Mürteza kolunda) ÂDABI

1-Yeterlilik ( kanaatlı olmak)

2- Anlayış

3- Düzenlilik

4- Öğretmene saygı ve uyum

5- “Nokta-i Mübarek”

6- Dostlarla sohbet

7- Kimlerden uzak durmalı

8- Bilinçli olmak

9- Rüyaların anlamı kime sorulmalı

10- Semâ’, oyun değildir.

11- Razı olmak

12- Her şeyin kaynağı

13- Vesveseyi yenmek

14- Allah vekil

15- Nankörlük

16- Allah’ın Güzel Adları ve Şükür

17- Aç gözlü zenginlerden uzak durmak

18- Tatlı dillilik, güler yüzlülük

19- Şeytana karşı tavır

20- Semâ’ ve oyun

21- Boyanmak

22- Dalgınlık, sevinç ve neşe

23- Yetimlere, öksüzlere yardım

24- Yaşlılar ve çocuklar

25- Ahlâka aykırı konuşmalar

26- Yolda rastlanan fakir ve sakatlar

27- İnançlıların ölüsüne de yardım

28- Kuldan istemek

29- Haklılık ve haksızlık

30- Doğruluk-doğru paylaşım

31- Sevgili Peygamberimizi övmek

32- Kaybedilenlere karşı tutum

33- İlim öğrenmek kadın- erkek tüm insanlara farzdır.

34- Gönül zenginliği

35- Gösteriş için ses atmak (seyha)

36- Gençlikte bağlılık

37- En büyük rehber Kur’an-ı Kerim

38- Temiz olmak, güzel koku

39- Zaman içinde zaman

40- Anmak ve bakmak

41- Önü buhar, sonu buhar

42- Allah “Bir”, şüphesiz!

43- Sevgili Peygamberimiz (a.s.v.) ve kulluğumuz

44- Tertemiz Ehl-i Beyt’e sevgi

45- İnançlılar, birbirinin aynasıdır.

46- Anlayış ve duyular, yakınlara

47- Mü’min hastalara ziyaret ve yardım

48- İki yüzlülük (riyâkarlık) zinadan kötü

49- Mü’min arkadaşlarının sırlarını açıklamamak

50- Her şeye rağmen Tanrı’nın emirlerini tutmak

51- Öğretmenlere “Fatiha”

52- İnançlıları kıskanmamak

53- Barbarlık

54- “Ali gibi Er, Zülfikar gibi Kılıç yoktur”

55- Fikir uçurmak

56- Saldırganlık

57- Kötülüğe iyilik

58- Enerji kaynaklarına sevgi saygı

59- Hatırda tutmak

60- Üstadı gözlemek

61- Ders ne kadarsa

62- “İlmin yolu” ve “İlmin kapısı”

63- Mânevi Baba’ya saygı, sevgi

64- Güneş doğarken ve batarken

65- Mânevi Kutsal Baba’ları bilmek

66- İffetli olmak

67- İnançlıları rahatsız etmemek

68- Kalp kırmamak

69- Yalancı şahitlik

70- İçki

71- Kumar

72- Şehvet peşinde olmamak

73- Kendini bilen

EKLER:

SON SÖZ

KAYNAKÇA

Paylaş: