Mânevi Baba’ya saygı, sevgi

Tanrı Yolcusu, Allah rızası için Mânevi üstadının, maddi-Mânevi hizmetinde bulunacak. İcabederse her işini görecek. Çünkü gerçek babası (Ruhi baba- Ebi mukaddes), Velisi ve sahibidir.

Pir ya da Mânevi üstad, Allah ve Resulünden sonra, salik için en hayırlı insandır. O. kendisine "Hakkın Yolunu" göstermiştir. Hakka götürmektedir. Ruhunu terbiye etmektedir, ruhun mürebbisidir.

O, Peygamberin (a.s.v.) Vârisi, Vekili ve Mümessilidir,

Ona hizmet. Peygamber (a.s.v.) adınadır. Peygambere hizmettir. Peygambere hizmet ve yardım ise çok büyük, önemli bir davranıştır. Peygambere yardım, Allah'a yardımdır.

-"Yâ eyyühellezine âmenu kûnû ensarallah - Ey İman edenler! Allah'ın yardımcıları olunuz!" (Saff-14)

Bu Âyetin anlamı, "benim yeryüzündeki Halifem, Nebim ve Velime yardım edin" demektir. (264) Çünkü Nebi ve Veli, insanlara Allah'ı; Allah'ın Dinini öğretmektedir.

Ayrıca kendilerine uyanları nefsin kirlerinden tahir ve tezkiye etmektedir. Yani kirlerden temizlemekte ve arındırmaktadır. Nebi ve Veliye yardım, Allah'a yardımdır. Fuzûli bu konuya;

"Hasılı, hizmet-i Nebi vü Veli, rütbe-i Şahadettir." (Kısaca Nebi'yi ve Veli'ye hizmet, şehitlik mertebesidir)

diye işaret etmiştir.

Nebiye ve Veliye hizmet edenin kazancı: "Allah'ı görmektir."

(264) Resûlullah (s.a.v.), Rabbinden şöyle buyurur:

"Herkim benim Velilerimden yani dostlarımdan herhangi birisine düşmanlık beslerse, Ben ona savaş açarım. Kendisine farz kıldığım şeylerden herhangi biriyle kulumun bana yaklaşmasından daha sevimli birşey yoktur. Kulum nafilelerle( nafile ibadetlerle) Bana yaklaşmakta devam eder. Öyle ki Ben onu severim.Onu sevince de onun işiten kulağı, gören gözü, tutan eli,yürüyen ayağı (bir başka rivayette de, akleden, düşünen kalbi, konuşan dili) olurum. Şayet (kulumun) Benden bir dileği bulunsa, onun arzusunu hemen yerine getiririm. Eğer bana sığınırsa, onu korkuttuğundan emin kılarım." (Kudsi Hadisler, Terc. Ahmed Varol, Madve Yayın İst.1991)

Paylaş: