Komşu Hakkı

İslâmiyet, komşu hakkına çok önem vermiştir. Öyle ki, hemen hemen birbirinin malına vâris kılacak derecede. (93)

Komşu, yakın demektir. Tanrı Kur'an-ı Kerim'de; "yakınlara bakmayı" en başa almıştır. (94)

Komşunun derdi ile ilgilenmeyen, toplumun derdi ile hiç ilgilenmez. Çünkü akşam-sabah gözü ile gördüğüyle ilgilenmeyen; göremedikleri (toplum) ile nasıl ilgilenir?..

Komşu, ev halkı sayılır. Akşam-sabah , birbirleri ile yüz-yüze olurlar. însan, kendi ailesini her konuda nasıl düşünürse, komşusunu da o şekilde düşünmek mecburiyetindedir. Özellikle Onların kusurlarını ve beşeriyet icabı yaptıkları hataları görmezlikten gelmelidir. Bilhassa onların ayıplarını örtmek, başkalarına açıklamamak İnançlı Kişinin, önde gelen görevleridir.

Müslüman, komşusunun her derdinde ve sıkıntılı günlerinde yanında olmalı, akrabalarından daha fazla ilgi göstermelidir.

Neşeli günlerinde, neşelerine neşe katacak; Onların neşesini kıskanmayacaktır. Namuslarım, kendi namuslarından daha çok koruyacaktır.

Maddi-Mânevi yardımını komşusundan esirgemeyecek; zor durumda kaldıklarında komşularını unutmayacaktır, Herşeyde, komşularının kendilerinden daha ileri olmasınıisteyecektir. Ancak bu suretledir ki; kişide,"toplum sevgisi" doğar. Kardeşlik bağları kuvvetlenir.

Zaten, başta komşusunun ve toplumun çıkarlarım, kendi çıkarlarından üstün saymayan; değil Müslüman, insan bile sayılmaz!..

Yüce Peygamberimiz (a.s.v.), komşu haklarını çok gözetir; Onları, kendi nefislerine tercih buyururlardı. Onların hata ve kusurlarını görmez; verdikleri sıkıntılara gayet çetin de olsa, çok sabır gösterir, tahammül ederlerdi!

Komşusunu sevmeyen ve Onların haklarını gözetmeyen; toplumu hiç sevemez ve toplum haklarına, dolayısıyla insan haklarına saygı duyamaz! Saygı göstermez.

"İnsanlık sevgisi ve insan haklarına saygı; komşu sevgisi ve komşu haklarına saygı ile başlar." Kural budur ve hiç tartışması yoktur!..

(93) Yüce Peygamberimiz (a.s.v.) buyurun Hz.CebraiI, komşuluk hakkında bana Öylesine tavsiyede bulundu ki, komşunun komşuya vâris olacağını zannetim. HHz.Ayşe r.a.'den, Beyhaki, Ayrıca Su-yuti, Camiussağir,C2, S.307,Çev. î

(94) Bkz.Nisa Sûresi, Âyet: 36.

Paylaş: