“İlmin yolu” ve “İlmin kapısı”

Salikin, İmam Hüseyin Efendimizin "İlmin Yolu", Hz.Şâh~i Velayet Aliyyel Mürteza efendimizin de "İlmin Kapısı" olduğunu bilmesi lazımdır.

"Ene Medinetü'l ilmi Aliyyün bâbuha - Ben ilmin memleketiyim, Ali de kapısıdır".(262)

Hadis-i Şerifi ile bu durum sabittir.

İlmin memleketinin ve kapısının yolu ise, Hz. Ali (k.v.) efendimizin kahraman oğlu, Şehid-i Kerbelâ, Hz. Hüseyin efendimizdir.

Hz. Hüseyin'e uyan (Allah, bizi Ona bağışlasın), Ona tâbi olan, Onu seven; sonunda muhakkak "ilmin Kapısı" olan babasına (İmam-ı Ali k.v.) ve "İlmin memleketi, membaı (kaynağı)" Ceddi Kutsi'si (Kutsal Atası), Büyük Peygamber Hz. Muhammed (a.s.v.) efendimize kavuşacaktır. (263)

Bunlar, "Hüseyniler" denen "Arifler"dir.

(262) İbn Abbas (r.a.) dan;Tirmizi, Sahih, C.2, S.399 Suyûti,Camiussa-ğir,C.l,S.l08.

(263) Aynı konuda diğer Hadis-i Şerifler:

"Ben ilim şehriyim, Ali de onun kapısıdır. O halde ilim isteyen o kapıya gelsin."(Cabir r.a.den, Camiussağir)

"Ben hikmetin eviyim, Ali de onun kapısıdır". (Hz. Ali k.v.'den, Camiülkebir.)

"Ben İlmin şehriyim, Ali de onun kapısıdır. ilim isteyen kimse, onun kapısından gelsin" (Ibn Abbas r.a.'dan, Taberâni)

"Ali (k.v.), benim ilmimin heybesidir." (Ibn Abbas r.a.'den Camius-

sağir.)

"Benden sonra ümmetimin bilgini, Ebu Tâlib'in oğlu Ali'dir."

(Selman r.a.'den, Deylemİ)

"Ya Ali Benden sonra ümmetimin ihtilafa düşecekleri şeyi onlara

sen açıklayacaksın."Enes r,a.'den, Camiülkebir).

(Not: Bu Hadis-i Şerifler,İst. müftüsü A.Fikri Yavuz'un tercüme

ettiği "Hz.Peygamberin dilinden Dört Halifesi,İst.l981'den alındı.)

Paylaş: