Öç-Kıskançlık-Düşmanlık

Kin,Haset,Buğz-Adavet etmemek.

              İslam Dini kin,haset,buğz,adaveti şiddetle reddeder.(28)Affeci insan, Tanrı sıfatındadır.

Haset;Tanrıyı beğenmemek demektir.Tanrı, iradesinde hürdür.İstediğini,istediğine verir.İşini bilir ve her şey Hikmet ve Adaletle yapılır.

Kimsenin iyi sıfatlarını, güzelliklerini haset etmemelidir.Haset, İblis’in sıfatıdır.Sebebi cehalettir.Eğer insan ;Tanrı’sını tanısa ve O’na kulluk etse, Tanrı’sını çok cömert ve zengin bulur.Her isteğini,Tanrı’sı O’na verir.

Tanrı, sebepler yaratmaya,zaman içinde zaman yaratmaya Kadir’dir.Başkalarına düşmanlık, buğz-adavet etmek,insana yakışmaz.Bunlar, hep nefsin ve Şeytanın sıfatlarıdır.

Haset, buğz-adavet, insanın kendisini rahatsız eder.insana yaraşan, Tanrı’nın yarattıklarını sevmek olmalıdır!Madem ki Tanrı yaratmıştır; Yaratanın hatırı için elden geldiğince,insanlara düşmanlık etmemeye çalışmalıyız.

Sevgi insanı mutlu eder:

Yunus Emre ne güzel söyler:

“Yaradılanı hoş gör,

Yaratandan ötürü!..

(28)- Kin:Öç almayı amaçlayan gizli düşmanlık.

Haset:Kıskançlık, çekememezlik.

Buğz:Kin tutma

Adavet:Düşmanlık

Paylaş: