Düzenlilik

Salik (Kutsal Tanrı Yolcusu), günü gününe düzenli, dersini (hizmetini, virdini) yapacaktır.

Tanrı yolunun yolcusu, düzenli bir şekilde virdini günü gününe yapacak, ara vermeyecektir. Ara verirse, Ruh tohumu gelişmez.

Cismani (maddeleşmiş) Ruh, bir nevi tohum gibidir. O, ekilip bakılmazsa gelişmez.

Bu tohumun ekilmesi, bir Tanrı Velisinin (Dostunun) Onun kalbine, Tanrı zikrini (Nur ve feyzini) telkin (nakletme, iletme) etmesi ile başlar.

Tıpkı tohumun yeşerip, gelişmesi gibidir. Maneviyat çiçeklerinin açması ise; Salik'in (Kutsal Tanrı Yolcusu'nun) hizmetine, onun suyunu vermesine, çapalamasına, Güneşe yaniMustafa (a.s.v.) Güneşi'ne tutmasına bağlıdır.

Bu durum, bîr ağaç yetiştirmeye benzer. Bir gün ihmal etmeye gelmez! Bir gün dersini yapmayan Dervişin feyzi, o gün gelmez. Feyiz suyu gelmeyince, Ruh Tohumu filizlenmez.

Hem, Tanrı'yı zikretmek (anmak), Farzdır.

-"Yâ eyyühellezine âmenüzkürullahe zikren kesira - Ey iman edenler! Tanrı'yı çok zikredin!.." (Ahzab-41).

Namaz gibidir. Beşeriyat icabı (insanlık gereği) bir gün virdini yapamayan Salik (Yolcu), birsonraki gün kaza eder (yerine getirir). O gün, iki günlüğünü bir arada yapar.

Paylaş: