Önü buhar, sonu buhar

Tanrı Yolcusu, Kainatın evvelinin buhar olduğunu ve sonunun da buhar olacağını bilmelidir (aslında rücu - dönüş sırrında).

Ulu Tanrı dünyayı, yani alem-i ecsamı (nesnel alem) Güneşin hararetinden yarattığından; sonunda yine bozup “aslına” dönüştürecektir. Çünkü neticede her şey aslına dönecektir. Herşey, “kemalini” bulunca “zeval” bulur.

Doğada bu durum, hep gözlenir. Öyleyse dünyada tam kemalini bulunca, zeval bulacaktır. Yani yok olacaktır. Yapısı değişecek, aslına dönecektir. Bu oluşuma, “aslına rücu”denir. (179)

Unutulmamalıdır ki, dolu ve buzun aslı da buhardır. Hararet de bir çeşit buhardır.

(179)-“İnna lillah ve inna ileyhi raciun - Allah’tan geldik, Allah’a dönücüleriz.” (Bakara - 156)

-“Muhakkak Tanrı, her yaratığın mebdei (kaynağı, özüdür) ve her mahluk (yaratık) sonra O’na (Tanrı’ya) iade olacaktır (dönecektir)”. (Yunus - 4, Ankebut - 19).

Paylaş: