Anlayış ve duyular, yakınlara

Salik, anlayış ve duyusunu kendi yakınından başkasına söylememelidir.

Fehim anlamak, hissetmek, duymaktır. Mânevi insan, Maneviyattan anladığı gerçekleri, hissettikleri güzel halleri, ancak o sırlara az-çok mahrem olan kendi dostlarına açıklayabilir. Çünkü "dost insan", dostunun iyiliğini ister. O'nu kıskanmaz.

Dostunun fehim ve hissini, yani anlayış ve sezgilerini "doğru" yorumlar. Arkadaşının karamsar olmasına, ya da şımarmasına neden olacak yorumlarda bulunmaz. Duyduğu konular ya da konuşulanlar, dostunun bir nevi sırlan olduğundan, onları saklar. Ağyara, yani yabancılara söylemez. (211)

Ancak, dostlardan "sır saklanmaz" diye bir söz vardır...

(211) Yüce Peygamberimiz (a.s.v.) buyurur:

"İnançlı kardeşlerinin ayıplarını örten kimsenin, Allahu Taala dünya ye âhirette kusarlarını Örter."

İbn Mâce, İbn Abbas r.a.'den; Müslim, Ebu Hureyre r.a.'den; Buhari, İbn Ömer r.a.'den.

Paylaş: