“Nokta-i Mübarek”

Sâlik'in "Nokta-i Mübarek"i bilmesi lazım.

Tasavvuf Mektebinde en önemli olan "Nokta-i Süveyda" derler, bir nokta vardır. Kalpte...

Tanrı Yolcusunun, bir ömür boyu uğraşı, bunu elde etmek ve öğrenmektir.

Tasavvuf uluları, "Nokta-i Süveyda"yı bilen, İnsan-ı Kâmil sayılır, buyurmaktadırlar.

Bu kitaptan önce Tanrı'nın izniyle yayınlamış olduğumuz İlk kitabımız "VARLIK" adlı eserde de söz ettiğimiz gibi, bu Mübarek Nokta'yı açıklamağa izin yoktur...

O Nokta, öyle bir çekirdektir ki, O'nun altında neler var neler!.. Vahdet'ül Vücud(Vücud birliği) bilgisinin özüdür:

O Nokta Kalptedir ve meçhullük İfade eden bîr rengi vardır. Açılır, büyür sonsuza gider; kapanır, küçülür sonsuza gider. Allah Hu (O Allah'dır) İlmi'nin en yüksek derecesidir.

Ledünniyat'ın özüdür.(11O)Tüm Tasavvuf bilgileri bu mukaddes ve mübarek Nokta'da gizlenmiştir

Hz.İmam-ı Ali A.S. ve K.V. buyururlar:

"Ene noktatün tahti Ba- Besmele'nin Ba'sının altındaki nokta benim".

Besmele ve Şâh-ı Velâyet'in Mektebi ile de ilgilidir…

"Niyazi Taht-ı Bâ'da Nokta oldu,

Ali'nin Sırn'na olalı mahrem!.."

Bu konuda, bu kadarı ile yetiniyoruz.

(110) Ledünni ilim: Nakil ve aracılığı olmadan doğrudan doğruyaTanrı Taala tarafından öğrenilen ilim, Tasavvuf.

Sahih-i Buhari'de rivayet edilir:''Hızır (a.s.},Ya Musa! demiş; Ben, Allah'ın ilminden bana öğrettiği bir ilim üzereyim ki; Sen onu bilemezsin. Sen de Allah'ın ilminden sana öğrettiği bir ilim üzeresin ki; ben onu bilmem." Kur'an~ı Kerim'de de defalarca geçen bu ilim, Ledünniyat'tır. (Osm.Tar.Dey. ve Ter. Sözlüğü. M.Z.Pâkalın C.3. ilgili madde.)

Paylaş: