Kumar

Salik, kumar oynamayacak ve uzak duracak.

İslâmiyet, kumar oynamayı da, oynayanlara bakmayı da yasaklamıştır.

-"Ey insanlar! İçki, kumar... Şeytan işi birer pisliktir. Bunlardan kaçının ki, kurtuluşa eresiniz." "Şeytan, içki ve kumar ile aranıza düşmanlık ve kin sokmak, sizi Allah'ı anlamaktan (zikretmekten) ve namazdan alıkoymak ister/'(Maide,90-91)

Kumar, insanı "sorumsuzluğa ve ahlâksızlığa" yöneltir. Halbuki İslâm; kişiyi topluma karşı "sorumlu" ve "ahlâklı" olmaya çağırır. (273)

Kumar, "Zaman israfına" ve "Tanrı'ya gafil olmaya" neden olur. Kumar nice ocaklar söndürmüş, nice toplumları bozmuştur.

Kumar, İnsanı, "çalışmadan kazanma"nın şeytanca tasarılarına yöneltir. Bu durum da, Kur'an-ı Kerim'de "övülen" insana yakışmaz:

-" insanı en güzel şekilde yarattık." (Tin-4)

Kutsal alın teri ve el emeğinin o duyulmaz tadına varanlar, kumar yoluyla "insanları kandırmaya ve sömürmeye" tenezzül etmezler...

(273) Yüce Peygamberimiz (a.s.v.) buyurur:

"Hepiniz çobansınız. Hepiniz sorumlusunuz. Toplumun başında bulunan, yönettiği insanlara karşı sorumludur. Baba, evindeki çocuklarından, hanımından sorumludur. Anne, evinden sorumlu dur..." (Camiussağir, C.2, S.79).

Paylaş: