Yalancı Şahitlik (Tanıklık)

İslâm Dini, yalancı şahitliği şiddetle men etmiştir.

Yalancı şahitlik, Hakkı, Adaleti zedeler (zarar verir). Yalancı şahitlik, en kötü durum olan yalandan daha kötüdür. Böyle bir kişide, yalan yerleşir. Yalan, insana yakışmayan kötü niceliktir.

Ayrıca şahitlik, Adaletin Önemli bir müessesesidir. Şahitlik müessesesi çalışmazsa, Adalet kurumu da çalışmaz hale gelir. Adalet olmayan bir ülkede, zulüm (kötülük) hakim olur. Kötülük hakim olunca; o ülkenin ve o ülkede yaşayan toplumun varlığı tehlikeye düşer. Çünkü kötülüğün sonu yoktur... Yıkılmaya mahkumdur.

Yalancı şahitlik; korku, menfaat ve kayırma nedenleriyle olur. Tanrı'yı tanıyan, kişiliğine kavuşmuş faziletli insan, yalancı şahitlik gibi alçakça bir duruma tenezzül etmez”

Gerçeğin ve adaletin ortaya çıkması için, gördüğünü ve işittiğini olduğu gibi hakime söyler.

 Doğru şahitlik edenin, mükâfatı çoktur. Âdil hakim gibi, Tanrı ve Elçisinden (a.s.v.) mükâfat görür! Adaletin sembolü, Hz. Ömer'in (r.a.) Ruhundan feyz alır. (73)

 Tanrı ve Elçisi (a.s.v.), yalanı ve yalancı şahitliği kesinlikle men etmiştir. Tanrı Kur’an-ı Kerim'de, **_yalancı şahitlerin "mel’unlar_** _**(lanetlenmişler) olduğunu"**_ bildirmiştir (74)

  Göz göre göre yalancı şahitlik, hem Hakka ve Adalete zarar vermek; hem de masum (suçsuz) bir insanın ve O'nun çoluk çocuğunun yuvasını yıkıp anma girmektir!..

  Ayrıca bir zalimin, adaletin elinden kurtulmasına yardım etmek o zalimin, zulmünün devamını sağlamaktır. Zalime yardım eden de zalimdir!

Tanrı Kur'an'da; hangi milletten olursa olsun, zalimleri lanetlemiştir. (75) Zalimlerin, kâfir oldukları açıklanmıştır. Zalime yardım edenleri yermiş, kınamıştır. Yüce Peygamberimiz (a.s.v.):

"Zalime yardım edene Tanrı'nın; O zalimi, O'nun (yardım edenin) üzerine musallat (başına bela) edeceğini bildirmiştir",(76) Ve bu durum, tecrübeyle sabit olunmuştur.

Gerçekten görülmüştür ki; mahkemelerde yalancı şahitlik edenler, hem suçsuz tarafın düşmanlığım kazanmakta, hem de kayırdığı, korktuğu veya menfaat gördüğü suçlu tarafının da nazarında alçak bir kişi durumuna düşmektedir. Ayrıca Onlardan, zamanla zarar görmüştür.

Kendini bilen ve kalbinde bir zerre Tanrı inancı olan kişi, bu insanlık dışı yalancı şahitliğe yanaşmaz!

Yalancı şahidin, Tanrı'nın ve kullarının yanında yüzü karadır.

Toplum içinde en düşük ve kötü insan olarak bilinenler arasındadır.Toplumdışı olmuşlardır,..

(73) -"Ey İnananlar! Adaleti titizlikle ayakta tutan (hakim) ler ve Allah için şahitlik eden (insan) ler olun! Kendinizin, ana-babanızın ve yakınlarınızın aleyhinde bile olsa!., (şahitlik ettikleriniz) zengin ya da fakir de olsalar!.. (Nisa-135)

(74) Bkz. Kur'an-ı Kerim: Nisa-135, Maide-8, Furkan-72 ve diğer Âyetler.

(75) Bkz. Kur'an-ı Kerim: Araf Sûresi, Ayet: 44

(76) -"Zalimlerin bir kısmını, diğer bir kısmına böylece musallat ederiz." (En'am-128),

Ayrıca aynı anlamda bir Hadis-i Şerif; Gazali'nin (Ihya-i Ulum, Kimyayı Saadet) eserlerinde vardır.

Paylaş: