Benlik

Benlik yapmamak.

Benlik, Tanrı’ya mahsustur.

Çünkü Tanrı, gerçekten var olandır.Ezeli,Ebedi,Sonsuz ve muazzam güç sahibi…Ve Tanrı Nur’dur.

        İnsan bir avuç topraktan ibarettir.(29)

        Tanrı Kur’an ‘da;

         **\-“İnnehu ene’llah - Muhakkak Ben’im, Ben Allah’ım!”**(Neml-9) buyurur.

        Biz, O sonsuz Nur Denizinin üzerindeki geçici ve küçük zerre, köpük gibiyiz.Hangi varlığımızla, benlik yapacağız?.. Kol ve bacaklarımızdaki “Kuvvet”, içimizdeki “Ruh”, beynimizdeki “Akıl” ve elimizdeki “Mal -Mülk”’de O’nundur!.. İsterse bir anda hepsini geri alır.Helak eder(yok eder)!

        İşte bu nedenle insan,acizliğini ve hiçliğini,faniliğini düşünüp, en çok benlikten kaçınmalıdır.Çok tehlikelidir!

        Kul, “Ben” deyince; Tanrı’da “Yok sen değilsin “BEN’im der”. Tanrı Ben’im deyince;tüm benlikler helak olur!İnsana gadab eder,onulmaz dert verir; sıhhatini ve servetini elinden alır,felç eder,sokak sokak dolandırır,dilendirir...

        İnsanoğlu dikkatli olmalıdır.Benlik, doğrudan doğruya Allah’a özge olduğundan, konuşma esnasında ‘BEN’ yerine ‘BİZ’ kelimesini kullanmaya çalışmalıdır.

**-“Küllü şey’in halikün illa vechehu - Tanrı’dan başkası, helak’tır! (yoktur**)”(Kasas-88)

(29) -Yüce Peygamberimiz (a.s.v) buyurur:”Hepiniz Âdem (a.s)’in çocuklarısınız.Âdem ise topraktandır.”(Camiussağir,C,2, s.175).

Paylaş: