Eğlenceye Düşkünlük

İşret yapmamak ve çok uzak durmak

İslâmiyet işreti (içki âlemi), sefaheti (zevk ve eğlenceye düşkünlük) şiddetle men etmiştir. İşret ve sefahet, Tanrıyı tanımamaktır.

Sazlarda, pavyonlarda içki içip dans etmek, kadınlarla erkeklerle eğlenmek, seks müziği dinlemek; bunlar Milli hasılayı boş yere tüketmektir. Hem fert için hem de toplum için en kötü davranış; işret ve sefahettir. İşret de ocak söndürür.

Ayrıca işret ve sefahet, nice toplumları helâk etmiş, nice Milletleri yeryüzünden silip süpürmüştür.

İşret, cehaletle servetin birleşimidir.

Mevlâna: “cehaletle servet ve kuvvet birleşince; firavun, âlemi ateşe verir!” der.

Sabahlara kadar Milli hasılayı boş yerde ve boşuna tüketmek; kişinin hem çoluk-çocuğuna hem de devlet ve milletine hıyanettir.

Paylaş: