Mü’min hastalara ziyaret ve yardım

Salik, Mü'min hastalan ziyaret edecek ve Onlara muhakkak hizmet edecektir.

Çünkü "Mü'min, Mü'minin gerçek kardeşidir". (Hucurat-10). Kardeşlik de, "laf ile" olmaz. Kardeşlik ve dostluk, "dar günde" belli olur.

Kardeşin, kardeşi ziyareti, hastayı memnun eder. Morali düzelir. Yalnız olmadığını görür. Yaşama arzusu artar. Hastalığını,”Tanrı’nın yardımı ve izni ile" çabuk atlatır. Bu yardım, bizzat hasta kardeşine fiilen hizmet şeklinde olacaktır. Ayrıca "yoksul" ise, para ile yardım edilecektir.

Kardeşin kadeşe yardımı, Allah'ın çok hoşuna gider. (212) Çünkü Mü'minler, Allan'ın ehlidirler. Allah, Mü'minlerin hem "Rabbı", hem de "Velisi, Mevlâsı"dır.

Allah, kâfirlerin de Rabbı'dır. Ama Onların, "Velisi ve Mevlâsı" değildir.

- "Veenne'l kâfirine lâmevlâlehüm-Kâfirlerin Mevlâsı (Velisi) değildir".(Muhammed-11).

- "Vallahu Veltyyü'l Mü'minin - Allah, Mü'minlerin Velisi, Mevlâsı'dır". (Al-i İmran-68).

Ama Allah, herkesin "Halikı" ve "Rabbı Azimi”dir.

"Allahu hâlıku külli şey' - Allah, her şeyin Halıkıdır". (Râd-16).

-"Vehüve Rabbü külli şey' - O, her şeyin Rabbıdır". (En'am-164).

(212) "Allah, Mü'minleri sever; Mü'minler de Allah'ı sever". (Mâide-54).

Paylaş: