İffetli olmak

Salik, iffetli olacak.

Salik, ırzını korumalıdır. Başkalarının da ırzına saygılı olmalıdır. Çirkap (bulaşkan, iğrenç) işlerden, kadınlara karşı yılışık hareketlerden kaçınmalıdır. Kadınlara, kötü niyetle bakmamalıdır. Kadınlara ve onların haysiyetlerine (değer, onur) saygılı davranmalıdır.

Tanrı Yolcusu, nefsin hevasından (heves ve arzularından) kaçar. Kötü duygularını, sağduyusu ile hizaya getirir. O, kötü arzularına uymamaya çaba gösterir.

İffetli kadın da, bu özellikleri taşımalıdır. O da yılışık hareketlerden kaçınır. Kötü arzularım kontrol altına alır.

Ciddi, vakur, haysiyetli bir kadın ve erkek, "İffetli" insandır, iffetli insan, toplum tarafından sevilir, sayılır. Nitelikleri anlatılan bu tür kadın ve erkekler, iffetli insanlardır. İffetli insanların teni ve nefesi, çevresine Tanrı tarafından armağan edilen Ruhani, güzel bir koku saçarlar. İnsanda bedii(sonsuz güzellik) zevk uyandırırlar.

Herkesin niyetini, Allah bilir. (267) Hangi gözle baktığını bilir. Göze, maddi yasak konulamaz. Ama Tanrı, İnsanın hangi niyetle baktığını bilir.

Herkes, her şeyi kendi gözlüğünün rengi ile görür. Gözlüğün ne renkse (niyetin), karşındaki sana o renkte görünür.

"Ey efendiler! İkiniz de âşıksınız'

Ama biriniz "Ayyüze", biriniz "kan tuluğuna..." (Mevlâna Celaleddin Rumi)

(267) Hz.Ömer b.Hattab rivayet eder(Allah,Ondan razı olsun): "İşler (ameller) niyete bağlıdır. Herkese niyet ettiği şey vardır. Buna göre; bir kimsenin yapmağa hazırlandığı şey Allah ve Peygamber yolu ise, Allah'a ve Peygambere varır. Eğer dünya ise, ona kavuşur. Bîr kadınsa,, onu da bulabilir. Velhasıl o şahsın yolculuğu, arzu ettiğine çıkar." (Onların Âlemi, Seyyid Ahmed er Rufai (r.a.), Çev. A.Akçiçek, S.74, 1964, ist.)

Paylaş: