Ahlâka aykırı konuşmalar

Tanrı Yolcusu, ahlâka mugayir (aykırı) konuşmalar yapmamalı ve arkadaşlarını da menetmeli.

Ahlâka aykırı konuşmaları İslâmiyet, kesinlikle yasaklamıştır. Bu nedenle, Tanrı Yolunda olan kötü ve çirkin konuşmalar yapmayacak ve yapanlara da engel olmağa çalışacaktır. Çünkü Dinin temellerinden biri de "ahlâklı olmaktır". Büyük Peygamberimizin (a.s.v.) özelliği de budur:

"Güzel ahlâkı tamamlamak için gönderildim". (148)

   Ahlâkı bozuk bir kişi, çevresince de sevilmez. Ağzı bozuk insanlardan, herkes nefret eder.

   Ahlâk dışı konuşmalar, kötü insanları kândır (uğraşıdır) ve insanlıkla bağdaşmaz.

Terbiyenin aslı, güzel ahlâktır. Ahlâksız cemiyetler, önünde sonunda çökerler. Hele ahlâksızlığın genelleşmesi, bir milletin yok olması demektir. İnsanlığım idrâk eden, kendini bilen insan; önce kendine ve diğer insanlara saygılı olur. Ahlâka aykırı konuşmalar yapmadığı gibi,arkadaşlarını ve başkalarını da men etmeye çalışır.

"Gerçeği söylüyoruz" diye materyalistlerin; "Şeriat'ta ayıp yoktur" diye bazı kendini bilmez mollaların açıkça ahlâka aykırı sözler söylemeleri ve bunu 'meşru' göstermeye çalışmaları, bilinçli ya da bilinçsiz ahlâksızlığa hizmet ve onu yaygınlaştırmaktan başka bir şey değildir.

Edepli, terbiyeli insan ne şekilde olursa olsun; ahlâka aykırı konuşmaz. Bir şeyi ne kadar açık anlatmak isterse istesin; yine de onu, edep ve terbiye kuralları içinde anlatmasını bilir, becerir.

Bundan ötesi, işi çığırından çıkarmak ya da kasıtlı yapmaktır.Kötü,art düşüncelerle ortaya atılan sapık fikirler, daha

doğrusu hezeyanlardır.

"Edep boştur, edep hoştur ilâhi,

Edepsizlik, hor eder padişahi".

Demiştir büyüklerimiz. Anlayana bu söz kâfidir...

(148) Mâlik b. Enes, Muvatta, C.2.S.553, İst. -1982.

Ayrıca; Ahmed , Hâkim, Beyhâki, Ebu Hureyre' (r.a.) den .

Paylaş: