Allah’ın Güzel Adları ve Şükür

Salik, Allah'ın "Reuf, Rahman, Rahim, Hekim ve Selâm Esmasını (Güzel Adlarını)" düşünüp, şükretmeli.

Tanrı Yolcusu, Tanrı'nın;

"Reuf-Esirgeyici,

Rahman - Çok acıyıcı,

Rahim - Acıyıcı,

Hekim - İşlerinde hikmeti olduğu,

Selâm - Selâmet verici"

olduğunu ve diğer Güzel Adlarını (niceliklerini) düşünecek (tefekkür) ve Rabbının bu güzelliklerinden dolayı; O'nu çok sevecek, sevinecek ve şükredecektir.

İnsan, bu geçici âlemde zayıf, âciz ve çoğu zaman kederlidir.

Ancak Rabbini tanıyan ve O'nun büyüklüğünü ve güzel niceliklerini bulan, Rabbiyle çok neşelidir!

Çünkü Tanrı, kulun sahibidir. Velİsidir (Dostudur. Allah Dost!..) Rabbini bulan kul, Rabbının çok Reuf (Esirgeyici), Rahman (Çok acıyıcı), Hekim (Çok hikmet sahibi), Selâm (Çok selamet verici), Baki (Daimi) bulacak ve kederden kurtulacaktır.

Tanrı, Kur'an-ı Kerim'de;

-"Reufu'nnas -İnsanları esirgeyici" (Hac-65),

-"Reufu'n bi'l ibâd - Kulları esirgeyici" (M-i îmran-30)

-"Aziz ve Hakim" (Zümet-1, Haşr-1) -

'"Zu'rrahme - Çok acıyıcı" (En-am-133) -

"Selâm - Selâmetlik verici" (Yâ Sin-58). Olduğunu buyurmaktadır.

Tanrı'sını bulan ve O'nun kendisinin "yaratıcısı" ve "sahibi" olduğunu bilen insan, ne kadar mutludur!

O'nun aşkı ve güzelliğinin pahası yoktur. Bu mutluluğun ölçüsü ve sonu bulunamaz!.. Ne mutlu Rabbını bulup, O'na güvenen ve O'nu sevene!..

Burada bir özelliği belirtmeden geçemiyeceğiz: Allah, Kur'an'da, "Reufu'nnas -İnsanların hepsini esirgeyici" olduğunu buyururken; "Re'fet - Esirgeme" hususunda insanları ayırmamıştır!

Bu durum, bütün insanlık için bir müjdedir. Ancak Tanrı, Kendisinin

-"Veliyyü'l Mü'minin - İnançiı kişilerin Velisi (Sahibi-Dostu)" (Âl-i İmran-68).

Olduğunu buyurmaktadır!

Kendisini inkâr edenlere "Velayet"etmemekte "sahip" çıkmamaktadır!..

Paylaş: