Gösteriş (Riya)

Riya yapmamak

Tanrı riyayı, Kur’an-ı Kerim’in birçok Âyetlerinde reddetmiştir.Riya sahteliktir.Riya yapan kişi, bir nevi aktördür.(14) İnanmadığına, inanır gibi göründüğünden; başka görünmektir.

Riya, büyük şirk’tir!..

İbadetteki riyaya gelince; İbadette riya yapan, çevresindeki insanları Tanrı’ya ortak ettiğinden, müşrik olmakta yani Tanrı’ya ortak koşmaktadır!.Ayrıca Münafık olmaktadır.Münafık,“yalancı Müslüman” demektir.

Kâfirin gizlisine,Münafık denir. Kâfirden çok kötüdür! Çünkü kâfir (yani gerçeği inkâr eden) her ne ise de,”açıkça ben buyum!” demektedir.Onun için gerçek Müslüman, O’na karşı tedbirlidir. Ancak,riyakâr Müslüman geçindiğinden;gerçek Müslümanı şaşırtır.

İslâm Dininin en büyük düşmanı, bu yobaz riyakârlardır.

Riyadan şiddetle kaçınan,işinde-gücünde olan bir Salik (Tanrı Yolcusu), “Terk-i terk (dünya işlerini bırakan)” olan bir Dervişden daha tez Tanrı’ya vâsıl olur(kavuşur)!Çünkü,Terk-i terk olanda bir bakıma şekilcilik vardır.Dolayısıyla ortaya riya çıkar!Ve şöhrete sebeb olur.Şöhret ise Âfettir!..

Bu “Riya bahsini” , ilk kitabımız “Varlık” isimli eserde daha geniş şekilde açıklamıştık.Orada konunun genişliğine incelenmesi daha faydalı olur.(15)

(14) Kur’an-ı Kerim’de, riyakârların kınandığı Âyetler: Bakara-264, Nisa-36, Enfal-47,Zümer-47,Maun-6.

(15) Bk. Varlık, Kâzım Yardımcı, S.92-94, Bilmen Bas.İst.-1974.

Paylaş: