Yeterlilik (Kanaatlı olmak)

"Bu kitapta madde madde yazılan metinlerin izahı müellif'e bırakılmıştır. izahı müellife aittir.

Bismillahirrahmanirrahim

Yüksek ve KUTSAL TANRI YOLUNUN (Aliyyel Mürteza kolunda) ÂDABI

1- Salik (Kutsal Tanrı Yolcusu), Maddi- Mânevi kanaatli olmalı.

Ancak cimrilik akla gelmemelidir. Tanrı'nın verdiğine şükretmeli. Azı-çoğu birdir.

Tanrı Yolcusu Kanaatli olacak. Yani müsrif olmayacaktır. İsraf, emek karşılığı elde edileni boş yere tüketmektir.

İnsandaki işgücü, Tanrı'nın insana lütfudur. Çok da olabilir, az da... Bunun karşılığı insanın geçimidir. Tanrı, ne kadar işgücü, fikir ve sanatgücü vermişse; buna şükretmek lazımdır. Hakka rıza göstermeli, Tanrı'nın verdiğine şükretmelidir. Çalışıp çabalayıp, binbir zorlukla kazandığını boşuna tüketmemelidir. Çünkü onda çoluk çocuğunun, işgücünden yoksun olanların hakkı vardır.

İnsanın kendi nefsi arzulan uğruna kazandığını tüketmesine israf denir. İsraf, insana yakışmaz. Topluma zarar verir. Milli geliri boşuna ve nefsin kötü arzulan için kötü yerlerde tüketmek; hem insanın ailesine, hem de memleket ve milletine zarar vermektir.

Ancak, "kanaatli olmalı" derken; "cimrilik" telkin edilmemelidir. Zaten "israf etme!" derken; parayı nefsinin kötü arzulan için boşuna tüketme denilmektedir. Öyleyse bu sözün anlamı şudur:

"Kazancını boşuna ve kötü arzularına kullanma. îyiliğe kullan. Devletine ve milletine, işgücünden yoksun kişilere yardım et, Mübrem (zorunlu) ihtiyacından fazlasını hayır yoluna kullan. Tanrı'nın ve toplumun sevgisini kazan!" demektir.

Kanaatkar olmak, bu anlamadır. Cimrilik akla gelmemelidir.

Kişinin kendi nefsi için kanaatli olması lazımdır. Öyle kişiler vardır ki, zengin olduğu halde nafakasından (geçinmek için gerekli şeyler) fazla yemez ve giymez! Ancak gereken yerlere bol bol verir. Yardım eder, çok cömerttirler.

Paylaş: