Barbarlık

Salik, barbar olmayacak.

Gerçek Müslüman kibar, temiz, centilmen, terbiyeli ve ;mütevazi olur. Ayrıca şefkatli, ve merhametlidir. Bunlar, 'Rahmani Sıfatlar"dır. Yüce Peygamberimiz (a.s.v.) buyurur:

"Müslüman, elinden ve dilinden Müslümanların emin olduğu (zarar görmediği) kimsedir". (226)

Kabasabalık... Bağırıp çağırmak... Ona-buna kötü söz söylemek... İnsanların kalbini kırmak... İnsanları korkutmaya kalkışmak, göz kızartmak... Dervişe yakışmaz!..

Güler yüzlü, tatlı sözlü insanı, herkes sever. Barbar insan saldırgan, çığırtgandır. Çevresine korku, dehşet saçandır. İnsanları rahatsız ve tedirgin edendir. Huzuru, sükûnu bozandır. Böylelerinden insanlar, nefret ederler. Yüzlerini görmek istemezler, Zamanla bu tür barbar insanlar, toplum dışına itilir ve yalnız kalırlar.

Halim selim (yumuşak ve doğru olan), tatlı dilli, güleryüzlü olanı herkes sever.

İyi insan, aslında çevresine sevgi, saygı gösterip, neşe saçandır.. .(227)

(226) Buhari ve Müslim. Abdullah b. Ömer ve Ebu Musa (r.a.)'den.

(227) Bu Konuda Sevgili Peygamberimizden (a.s.v.) Hadis-i Şerifler:

Talha (r.a.)den "Allah cömertdir. Cömertliği ve güzel ahlakı se -

ver. Âdi ahlâkı sevmez".

Ebu Said (r.a.)'den; "iki özellik, Mü'minde bulunmaz: Cimrilik ve

kötü huy!"

"Zenginlik, dünya zenginliği değildir. Fakat zenginlik, gönül zenginliğidir". (Hanbel, Buhari, Müslim, Tirmizi'den).

Paylaş: