Giriş

Bismillahirrahmanirrahim

“İli’l İslâmü hüsnü’l hulk-İslâm (Gerçeği kabullenmek), güzel ahlâk’tır”.

“Ve Höve’l Veliyyü’l Hamid-O Tanrı, dost ve övülmüş nicelliklere bezelidir”.(Şûra-28)

Vallahu zü’l fadl’il azim-Tanrı,büyük fazilet sahibidir”.(Âl-i İmran-74)

“Ve inneke lealahülkün azim-Muhakkak Sen Ya Muhammed!Büyük,güzel ahlâk üzeresin”. (kalem-4)

Kutsal Peygamber sözü ve Tanrı Âyetlerinin ışığı altında “İNSANDA YÜKSELMEYİ” ve insanın hangi niceliklerle yüksele bileceğini açıklamaya çalışacağız.

Aslında bu, dördüncü kitabımız. Daha önceleri,”VARLIK “(İstanbul-1974), “İSLÂM’DA MEZHEPLER VE YÜKSELİŞ” (İzmir-1988) ile “GÜNAHSIZLAR” (Malatya-1992) adındaki kitaplarımızı saygı değer okuyucularımıza sunmuştuk.

     Madde madde izah edeceğimiz bu kitap, iki bölümden oluşuyor. Birinci “Güzel Ahlâk”:İkinci bölümde ise;Hazret-i Aliyyel Mürteza’nın (k.v.)”Kutsal Tanrı Yolcusunun Âdabı” na ait nicelikler açıklanacaktır.

     Bu açıklamalar, en büyük Tasavvuf bilginleri Dört Büyük Ğavsullah;Âriflerin Efendisi Seyyid Ahmed er Rufâi, Seyyid Ahmed el Bedevi,Seyyid İbrahim el Dusûki Hazretlerinin izni iledir!

     Ayrıca Seyyidlerin Sultanı Abdulkadir-i Geylâni ve Sultan Seyyid Ahmed er Rufâi Hazretlerinin; “bizzat iç Âlem” den “Kutsal Ruhlarının öğretisi ve yüksek Ruhani denetimlerinin altında” oluşmuştur.

     Allah Onlardan, Ecdâd ve Evlâdından ve mensuplarından razı olsun!..

Kâzim YARDIMCI

“Bu kitapta madde madde yazılan metinlerin İzahı müellife bırakılmıştır.İzahları,müellif aittir”.

Kısaltmalar:

(a.s.v) Aleyhisselâtü vesselam.Ona dua ve selam olsun.

(a.s.) Aleyhisselam. Ona selam olsun.

(k.v) Kerremallahu vechehu (Allah, yüzünü tekrim etti).

(r.a) Radiyallahu anh. Tanrı ondan razı olsun.

(k.s.) Kaddasallahu sırrehu

(C.) Cilt

(Bkz.) Bakınız

(S) Sahife, sayfa

Paylaş: