Temiz olmak, güzel koku

Salik, temiz olacak. Güzel kokular sürecek.

Kutsal Tanrı Yolcusu temiz, pak olacak.

-“Tanrı, pakları ve tövbe edenleri sever”. (Bakara - 222)

“Tövbe etmek” de bir çeşit temizliktir. Günahlar ve kötülükler, tövbe ile yıkanır. Tövbe, bir daha kötülük yapmamayı söz vermek ve pişman olmaktır.

Pişmanlık günahları yıkar. Tanrı’ya söz verip, bir daha kötülük etmemek, “iç temizliği”ni korur.

“Dış beden temizliği”ne gelince; bu, Müslüman’ın en başta gelen görevidir. Dışını temiz tutmasını bilmeyen; içini, kalbini, fikrini hiç temiz tutamaz. Çünkü dış temizliği, çok kolaydır. İnsan nasıl olsa, bir miktar temiz su ve bir parça sabun bulabilir. Bedenini ve giysilerini yıkayabilir. Yeter ki insan, temiz olmayı aklına koysun; gerisi kolaydır.

Temizlik, ferahlıktır. Moral yüksekliği verir. Morali düzgün insan, maddi ve manevi yönden güçlüdür. Güçlü insan, kötülüklere karşı da güçlüdür. Kişilik sahibidir. Temizlik kadar, insana “kişilik” kazandıran bir nicelik yoktur. O kişinin, toplumun her kesiminde yeri vardır. Her yerde ondan, Onun temizliğinden söz edilir.

Ayrıca güzel kokular da insanı ferahlandırır. Ancak, aşırı olmamalıdır. Normal kokular alınabilir. Güzel koku (rayiha) Ruha, tüm güzellikler gibi gıda olur.

Ruhun bir gıdası da “güzel kokular” dır. “Müzik (güzel ses)”, “su şırıltısı”, “çimen yeşili”, “Tanrı zikri” ya da “sohbeti” Ruha gıda verdiği gibi; güzel koku ve temizlikte Ruha gıda verir.

Yüce Peygamberimiz (a.s.v.)

“Temizlik İmandadır”.(176)

buyurmuşlardır. İçi ve dışı temiz olmayanın İmanı noksandır, ya da hiç yoktur.

(176) Ebu Malik el Eş’ari’den,

Müslim ve diğerleri. Ayrıca; Gazali, İhya, C.1, S.334

Paylaş: