Önsöz

Bismillahirrahmanirrahim “İli’l İslâmü hüsnü’l hulk-İslâm (Gerçeği kabullenmek), güzel ahlâk’tır”. “Ve Höve’l Veliyyü’l Hamid-O Tanrı, dost ve övülmüş nicelliklere bezelidir”.(Şûra-28) “Vallahu zü’l fadl’il azim-Tanrı,büyük fazilet sahibidir”.(Âl-i İmran-74) “Ve inneke lealahülkün azim-Muhakkak Sen Ya Muhammed!Büyük,güzel ahlâk üzeresin”. (kalem-4) Kutsal Peygamber sözü ve Tanrı Âyetlerinin ışığı altında “İNSANDA YÜKSELMEYİ” ve insanın hangi niceliklerle yüksele bileceğini açıklamaya çalışacağız. Aslında bu, dördüncü kitabımız. Daha önceleri,”VARLIK “(İstanbul-1974), “İSLÂM’DA MEZHEPLER VE YÜKSELİŞ” (İzmir-1988) ile “GÜNAHSIZLAR” (Malatya-1992) adındaki kitaplarımızı saygı değer okuyucularımıza sunmuştuk. Madde madde izah edeceğimiz bu kitap, iki bölümden oluşuyor. Birinci “Güzel Ahlâk”:İkinci bölümde ise;Hazret-i Aliyyel Mürteza’nın (k.v.)”Kutsal Tanrı Yolcusunun Âdabı” na ait nicelikler açıklanacaktır. Bu açıklamalar, en büyük Tasavvuf bilginleri Dört Büyük Ğavsullah;Âriflerin Efendisi Seyyid Ahmed er Rufâi, Seyyid Ahmed el Bedevi,Seyyid İbrahim el Dusûki Hazretlerinin izni iledir! Ayrıca Seyyidlerin Sultanı Abdulkadir-i Geylâni ve Sultan Seyyid Ahmed er Rufâi Hazretlerinin; “bizzat iç Âlem” den “Kutsal Ruhlarının öğretisi ve yüksek Ruhani denetimlerinin altında” oluşmuştur. Allah Onlardan, Ecdâd ve Evlâdından ve mensuplarından razı olsun!..

1992 Kâzım YARDIMCI