Sonsöz

İnsan, beden ve ruh’tan ibarettir. Âdem-İlk insan ve O’nun çocukları olan tüm insanların bedeni de yoğunlaşmış Nur-Işık, Kuvvet-Enerjiden ibarettir.

Artık çağımızda “Maddenin”, “Yoğunlaşmış Işık-Enerji, Kuantumlardan ibaret olduğu” kabul edilmek­tedir. Ve “Bu durumu, modern Laboratuarlarda inceleme-araştırma yapan tüm bilim adamları ve çevreleri kabul et­mekte, ayrıca ispatlamaktadırlar”.

Hz. İsa’nın bedeni de, tüm insanların bedeni gibi yoğun­laşmış enerjidir. Hz. İsa da bir İnsan” dır. Bir “Beşer” dir. Kesinlikle İlâh”değildir. Ama Tüm peygamberler ve ol­gun insanlar gibi “İlâhi” dirler,

işte Hıristiyanlar, “İslâm Tasavvufu“nun beyan ettiği bu. büyük gerçeği, “sadece İsa’nın bedenine tahsis etmektedir­ler”. Diğer insanların tümünü bu gerçekten ve bu gerçeğin ar­dındaki yücelikten dışlamaktadırlar. Dolayısıyla “insan”ı ve ‘İnsanlığı’ aşağılamaktadırlar.

Olgun İnsan’ın da, çiğ insanın da “Hakikatte” beşeri yapısı aynıdır. Değişmez! Ortada bir Olgunluk – bir ham’lık vardır. Yani çiğ insanlar “koruk”, Olgun İnsanlar “üzüm” gibidirler.

Tekrarlayalım; Hz İsa da, Tanrı’nın Kudsi Ruhunu taşı­yan kâmil insanlardan, bir “Kâmil-Olgun İnsan“dır. Tüm Aziz Peygamberler ve Aziz Veliler de “İnsan-ı Kâmil”dir. Yüce olan” İNSAN”dır.

← Önceki

Sonraki →