Hz. Âdem ve İnsan-ı Kâmil’le İlgili Hadis-i Şerifler

—– “Rabbinizi seyre dalacak, Mehtaba bakar gibi bakacak­sınız”? (S.28)

—– “Allah’ım! Bize Hakkı göster ve O’na uymayı nasib et, bâtılı bildir ve ondan kaçmayı kolay eyle”. (S.31)

—– “Kendini bilen, Rabbini bilir” (S.31)

—– “Ders, bir harftir, tekrarı bindir”.(S.39)

—– “Kur’an’ın bir dış bir de iç mânası vardır”. (S.41)

—– “Allah’ü taala Kuran’ı on bâtında inzal eyledi… Her bâtın mânanın bir sonrası daha faydalıdır… Çünkü gerçeğe daha yakındır”. (S .41)

—–“Her kim kırk gününü ‘ihlâs’ ile sabahlarsa, hikmet kay­nakları kalbinden diline akar”. (S.42)

—–“Mü’min, Mü’minin aynasıdır”. (S.42)

—– “Şeriat bir ağaçtır. Tarikat, onun dalları, Marifet yap­rakları, Hakikat ise meyvesidir. Kuran’a gelince, gerek tevil, gerekse tefsir bakımından hepsini camidir (bünyesinde top­lar)”. (S.44)

—– “Biz, küçük Cihad’dan döndük; büyük Cihada geliyoruz”. (S.51)

—–“En büyük düşmanın; iki kaburga kemiğin arasındaki düşmandır”. (S.51)

—– “Allah’ın birtakım kulları vardır ki; Onların bedeni dün­yadadır; ama kalpleri arş altında”. (S.54)

—– “Öyle ilim var ki, gizli bir hazine gibidir. O’nu ancak Al­lah’ın Zâtına karşı âlim zâtlar bilir: O sır konuşulduğu za­man, izzet sahipleri inkâr etmez”. (S.56)

(118) Bu Hadis-i Şerifler, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sırrül Esrar isimli Kitabından alınmıştır.

—– “Hikmet, Mü’minin yitiğidir, bulduğu yerde alır”. (S.59)

—– “İlim, her Müslüman kadın ve erkeğe f arzdır”.(S.59)

—– “İlâhi huyları, huy edinin”. (S.63)

—– “Zikirlerin en değerlisi, Ben ve Benden önce gelen Nebi­lerin yaptığı ‘Lâ ilâhe illallah’tır”. (S.65)

—–“Dünya , Âhiret ehline haramdır, Âhiret, dünya ehline haramdır.

Dünya ve Âhiret, Allahü taala’mn Zâtını arzu edenlere haramdır”. (S.67)

—– “Müminler, Ölmezler; ancak.bu fâni âlemden Beka âlemine geçerler”. (S.69)

—–. “Fakirlik -varlıksız olmak- övüncemdir; Ben, onunla övünürüm”. (S.89)

—– “ilim sahipleri; Peygamberlerin vârisleridir. Gök Ehli Onları sever. Denizdeki balıklar, kıyamete kadar Onlar için bağış diler”. (S.l7)

….. ” Peygamberler ve Veliler, hayatlarında evlerinde oldu­ğu gibi, kabirlerinde de namaz kılarlar”. (S.97)

—–“Okunan Âyetler, hikmetli aşk ve sevgi şiirleri, hüzün do­lu sesler, Ruha Nurani kuvvet verir”. (S.111)

—– “Vecdi olmayanın. Dini zevki yoktur”. (S.113)

← Önceki

Sonraki →