İsa ve Âdem (Onlara Selam Olsun)

İsa, Âdem örneği gibidir:

“Meseli İsa kemeseli Âdem – İsa örneği, Âdem örneği gibidir“.(Al-i İmran-59).

Âdem de “organik” olan ‘beden’ ve ‘Ruh’tan ibarettir; Îsa da “organik” olan ‘beden’ ve ‘Ruh’tan ibarettir. Âdem’in ço­cuktarı da “organik” olan ‘beden ve ‘Ruh’tan ibarettir.

Beden “yapay”, Ruh “İlâhi”dir. Mesele Ruh’tadır. “Ruh’un Kutsallığı”ndadır. Kişideki Ruh, Kutsallığını korur, ya da cisimleşir. Tekrar Kutsallaşırsa; O İnsan, Kudsi Ruh’taki Tanrı Işığını yansıtan, çevresini aydınlatan (93) bir büyük am­pul gibidir.(94)

(93) “Ölü iken kendisini dirilttiğimiz, O’na İnsanlar arasında yürüyece­ği bir ‘Nur (Tanrı Işığı)’ verdiğimiz kimse; içinden çıkamaz bir halde karanlıklarda kalan kişi gibi olur mu?.. (En’ am -122).

“Veli olan Mürşid” (Kehf-17).

(94)- Ayrıca bkz. “VARLIK, Hıristiyanlıkta Teslis Teorisi, Bilmen Bas. 1974-İstanbul.

← Önceki

Sonraki →