Her şeye rağmen Tanrı’nın emirlerini tutmak

Salik (Tanrı Yolcusu), Allah’ın her emrini tutmaya çalışmalıdır.

 

Tanrı, bizim yaratıcımız ve Rabbımızdır. Büyüğümüzdür, İlâhımız, Mâbudumuzdur. Bizi yaratan ve bizi besleyendir. Koruyandır. İnsan sahibinin, Mevlasının (Efendisinin) em­rini tutmakla Efendisinin sevgisini kazanır.  Rızasını, hoş­nutluğunu sağlar. Sözünü tutan çocuğunu seven, âsi çocuğuna kızan baba gibi; Tanrı’da emrini tutan kulunu sever. Razı olur.

Kul için İlâh’ın sevgisini kazanmaktan, rızasını almaktan daha büyük, daha faydalı birşey olamaz. Kendini bilen kul için Tanrı sevgisinden ve rızasından daha büyük bir mutluluk yoktur.

Allah’ın emirlerine uymak gerekir. “Emir”, az olur, çok olur, kolay olur, çetin olur… Tanrı’ya inanan O’nun yüceliğini ve sevgisini idrâk eden bir kul için “emir, emirdir“. Zor diye birşey yoktur. Efendinin emri, muhakkak yerine getirilecektir. Bu nedenle Allah’ın kutsal yüceliğini tanıyanlar, “Allah, benim Rabbım, Mevlâm – Efendim” diyenler, O’nun her emrini’ yerine getirip, “sevgisini kazanmaya” çalışırlar.

      Niyetle de olsa İmanlı kul, Rabbının her bir emrini mutlaka yerine getirecektirÇünkü Rabbın emri, yerde kal­maz. Kul, yapabildiği kadarını yapar. Yapamadıkları için de Rabbına yalvarır. Tüm emirlerini yerine getirebilmesi için yardım isteyecektir. Allah’ın emirlerinin tümünü yerine getir­meyi aklına koyacak, her emrini tutmaya en azından içtenlikle niyetli ve arzulu olacaktır. Çünkü Peygamberimiz, Efendimiz (a.s.v.) buyurur:

“Ameller, niyete göredir“.(220)

 

Zaten Tanrı, insanın amelinden ziyade, yani yaptıkların­dan çok, niyetine, fikrine” bakar. Kulun kalbini gözetler. İnsanın suretine, şekline, şekli hareketlerine bakmaz. (221)

“Sîreti hayvan dolu surette insan istemem.

Meyli esfeldir Onun, hayr işlese eyler vebal”

Der, Erzurumlu Osman Kemali efendi.

 

 

 

220) Hz. Ömer b. Hattab rivayet eder. (Allah razı olsun):

“İşler (ameller) niyete bağlıdır; herkese niyet ettiği şey  vardır. Buna göre, bir kimsenin yapmağa hazırlandığı şey Allah ye Peygamber yolu ise, Allah’a ve Peygambere varır.   Eğer dünya ise ona kavuşur. Bir kadınsa onu da bulabilir. Velhasıl o şahsın yol­culuğu arzu ettiğine çıkar.

(Onların Âlemi, Hz. Seyyid Ahmed er Rufai, Çev. A. Akçiçek, s.74, 1964-İst.)

(221) Yüce Peygamberimiz (a.s.v.) buyurur: “Mü’minin niyeti, amelinden hayırlıdır”. Taberani, Sehl b. Sa’d ve Nüvas b. Sem’an’dan.

 

← Önceki

Sonraki →