Enerji kaynaklarına sevgi saygı

Salik derse başladığında başta Hz. Peygamber (a.s.v.) Efendimize, Hz.Şâh-i Velayet Aiiyyel Mürteza (k.v.) Efendimize (247), Hz.Hasan (248), Hz.Hüseyin (249) Efendilerimize, Aşere-i Mübeşşere (On Cennetlik) (250), Hırka-i Piran’a (251) ve Dört Bü­yük Ğavsullah (Hz. Seyyid Abdulkadir Geylani (252), Hz.Seyyid Ahmed er Rufai (253), Hz. Seyyid Ahmed el Bedevi (254), Hz.Seyyid İbrahim Dusûki (255) (r.a.) Efendilerimize ve kendi üstadına Fatiha verecek. Sure-i Fatiha’yı okuyup mukaddes ve pâk Ruhlarına bağışlayacaktır.

 

 

O büyüklerin yanında “Fatiha“nın değeri çok yüksek ve sonsuzdur. Kerim (Cömert) ve Mukaddes Ruhlar; muhakkak hediyeye, hediyeyle karşılık verirler (mukabele ederler).

       Allah’ın selam ve rızası, rahmeti, Onların üzerine olsun.

 

(247) İmam-ı Ali (k.v.) Kâbe’de doğdu. (598-661) Mübarek türbesi Necef (Irak) tedir.

(248)  İmam Hasan (Allah bizi Ona bağışlasın), Medine’de doğdu. (625- 669) Mübarek türbesi, Medine’dedir.

(249) İmam Hüseyin (Allah bizi Ona bağışlasın) Medine’de doğdu.(626-680) Mübarek türbesi Kerbelâda dır (Irak).

(250)Aşere-i Mübeşşere (On Cennetlik): Hz.Aİi, Hz.Ebubekir, Hz.Ömer, Hz. Osman, Hz.Talha, Hz.Zübeyr, Hz.Abdurahman b. Avf, Hz.Sa’d b. Ebi Vakkas,Hz.Said Ibn Zeyd, Hz.Ubeyde b. Cerrah (Allah Onlardan razı olsun).

(251) Hz.Muhammed Mustafa (s.a.v.)’dan başlayarak, tarikat kolunun deva­mı olan Insan-ı Kâmil’ler:

(252)  Seyyid Abdulkadir Geylani: (1077-1165) Bağdadın “Ceylan” kasabasında dünyayı şereflendirdi. Mübarek türbesİ Bagdad’dadır.

(253)  Seyyid Ahmed er Rufai: (1118-19, 1182-83) Basra’nın, “Arz-ul Betayih”ten, “Ümmü Ubeyde” kasabasında dünyayı şereflendirdi. Müba­rek türbesi Vasit(Irak)tadır.

(254)  Seyyid Ahmed el Bedevi.:(1179-127’6) Fas’ta, dünyayı şereflendirdi. Mübarek türbesiTanta (Mısırdadır).

(255)  Seyyid ibrahim el Dusuki;{ 1238-1277-1294?) Mısır’ın Dusuk şeh­rinde dünyayı şereflendirdi. Mübarek mezarı Dusuk (Mısır)dadır.

← Önceki

Sonraki →