Benlik

Benlik yapmamak.

               

             Benlik, Tanrı’ya mahsustur.

           

     Çünkü Tanrı, gerçekten var olandır.Ezeli,Ebedi,Sonsuz ve muazzam güç sahibi…Ve Tanrı Nur’dur.

                   İnsan bir avuç topraktan ibarettir.(29)

                   Tanrı Kur’an ‘da;

                     -“İnnehu ene’llah – Muhakkak Ben’im, Ben Allah’ım!”(Neml-9) buyurur.

                    Biz, O sonsuz Nur Denizinin üzerindeki geçici ve küçük zerre, köpük gibiyiz.Hangi varlığımızla, benlik yapacağız?.. Kol ve bacaklarımızdaki “Kuvvet”, içimizdeki “Ruh”, beynimizdeki “Akıl” ve elimizdeki “Mal -Mülk”’de O’nundur!.. İsterse bir anda hepsini geri alır.Helak eder(yok eder)!

                    İşte bu nedenle insan,acizliğini ve hiçliğini,faniliğini düşünüp, en çok benlikten kaçınmalıdır.Çok tehlikelidir!

                    Kul, “Ben” deyince; Tanrı’da “Yok sen değilsin “BEN’im der”. Tanrı Ben’im deyince;tüm benlikler helak olur!İnsana gadab eder,onulmaz dert verir; sıhhatini ve servetini elinden alır,felç eder,sokak sokak dolandırır,dilendirir…

                    İnsanoğlu dikkatli olmalıdır.Benlik, doğrudan doğruya Allah’a özge olduğundan, konuşma esnasında ‘BEN’ yerine ‘BİZ’ kelimesini kullanmaya çalışmalıdır.

        -“Küllü şey’in halikün illa vechehu – Tanrı’dan başkası, helak’tır! (yoktur)”(Kasas-88)

          

                    (29) -Yüce Peygamberimiz (a.s.v) buyurur:”Hepiniz Âdem (a.s)’in çocuklarısınız.Âdem ise topraktandır.”(Camiussağir,C,2, s.175).

← Önceki

Sonraki →