Yücelik

Kutsallık, Kemâldedir. Kemâl, Hak'kı isteyen her İnsanoğluna açıktır. Yeter ki ortada Nurunu neşredecek, bozuk olmayan bir ampulün bulunması gerektiği gibi; Allah'ın Nurunu - Kudsi Ruhunu taşıyacak kalbi bozuk, kalbi çürük olmayan bir İnsan cesedi ya da bedeni bulunsun.

Yücelik, Kâmil'liktedir. Bu da Âdem'e ve Âdem'in çocuklarına tahsis edilmiştir. Kemâl ve Yücelik, hiçbir şahsın ve kimsenin tekeline tahsis edilmez...

Kemâl-Olgunluk ve yücelik takyid ve tahdid edilemez. Yani Olgunluk, yalnızca bir kimseye bağlanamaz ve bir kimseyle sınırlanamaz.

Çünkü Allah'ın Yüceliği ve Adâleti, bu konuda tahdid (sınırlama), takyid (bir yere bağlama) ve tahsis (özelleştirmeyi) kabul etmez.

Yüceler Yücesi Allah'tan sonra yücelik, İnsanoğlu'na aittir. Allah'ın Halifesi, muhatabı, aynası, sırrı, hazinesi, sevgilisi O'dur. (107)

(107) Bu konudaki Âyet, 'Kudsi Hadis ve Hadis-i Şerifler, EKLER bölümündedir.

Paylaş: