İlim Bir Noktadır (Hz.Ali k.v.)

Daire ve merkezi gibi. Daire Âlem, merkez Âdem (İnsan)'dır.

Daire ile noktanın geometrideki formülü aynıdır. Yani Mutlak Nur ve Kuvvet ve düşünce olan Ezeli ve sonsuz Tek Bir olan Gerçek Vücud Allah!.. Çünkü Var, Bir ve Sonsuz'dur. Ezeli Var olan "Nur"un, Allah'ın sınırı olamaz, iki sınırsız varlık ise, düşünülemez. Olamaz. Sınırsız var, Tek bir'dir. Yani Eşsiz Bir'dir. Her bireyin bir benzeri, eşdeğerlisi vardır ve bir 'zıddı' bulunur. Sınırsız Nur olan "Mutlak Var (Mutlak Çekirdeğin) Tanrı'nın bir benzeri, bir eşi, ya da eşdeğerlisi olamaz. Zira, "iki sınırsız" var, düşünülemez!..

Öyleyse "Teklik", kenarsız Var'ın, Tanrı'nın Varlığı gibi değişmez bir gerçektir. O nedenle Hz. Muhammed, Hz. İbrahim ve tüm Peygamberler (Onlara sonsuz selam, sevgi, saygı...), "İlâh"ın, "Bir" ve "Eşsiz", yani "Tek Bir - Vâhid ül Ahad" olduğu gerçeğini bildirmişlerdir.

Çok tanrılık düşüncesi, "cehalet"in ürünüdür. Gerçeği bilmemekten ileri gelmiştir.

Hz. Muhammed'in (a.s.v.) vurguladığı şudur:

"Lâ ilâhe illallah - Allah'tan başka ilâh yoktur". Yani İlâh, Allah’tır. O, Bir ve Tek'tir. O'nun ortağı, yani eşi-zıddı yoktur. Ve misli, benzeri de yoktur. Kenarsız Varlık, tabiatıyla Bir tanedir. İki kenarsız varlık olmaz. Öyleyse, "Lâ mevcude illallah - Allah'tan başka Vücud-Varlık yoktur". Vücud, Bir'dir, Sınırsızdır. Öyleyse Tek'tir. Yani Tek Bir, Eşsiz Bir'dir. İşte gerçek "Tevhid" budur.

Paylaş: