İsa, Âdem Gibidir

O'nun dış yönünden insan-beşer olduğu kesindir. O da tıpkı Âdem gibi beden (ten) ve Ruhtan ibaret normal bir insan bir beşerdir. Ancak O'nun bedeninin yaratılışı başka olmuştur. Özel bir yaratılıştır. Bunu da Tanrı İsrail oğullarına bir Âyet (bir delil bir mucize) olsun diye, böyle yarattığını beyan etmiştir.

Evet, Meryem ve oğlu âlemlere bir Âyettir. Bir mucize, bir delil' dir.

"O kız ki (Meryem) fercini - ırzını korudu. O'na ruhumuzdan üfürdük;

O'nu da, oğlunu da âlemlere Âyetimiz (delilimiz, mucizemiz) kıldık". (Enbiya-91).

İsa'nın Âdem'den, beşerden farkı yoktur. Âdem de ten ve Ruh'tan ibarettir.

"İnsana Ruhumdan üfürdük". (Sâd-72)

"O'nu yeryüzüne halife kıldık". (Sâd-26, Enam 165).

İsa da ten ve Ruhtan ibarettir. İsa'nın tenini, beşer yönünü; beşer olan Meryem'den aldığı kesindir. Bunu bütün kiliseler de kabul etmektedir. Tüm Hıristiyanlar bunun böyle olduğunu, İsa'nın organik tarafının, Meryem'in bedeninden olduğunu kabul etmektedirler.

İsa'daki yücelik; bedeninden, teninden değil, O'ndaki Ruhtandır.

O beden olarak Meryem'in tenindendir. Ve Meryem'in oğludur. Meryem ise, "beşer"dir.

Tıpkı ilk insan Âdem gibi... Âdem'in de aslında yüceliği teninden, bedeninden değil; Ruhundandır. Ruhu olmayan insan dik gezen hayvandan başka bir şey değildir. Ruh gelince akıl, düşünce ve düşünceye dayanan anlamlı konuşma sıfatını kazanmaktadır. Ve Tanrı'ya muhatap olmaktadır.

Paylaş: