Tohum ve Toprak

İşte ilk însan, Adem iç ve dış âlemi bünyesinde toplamış böyle bir çekirdektir. O çekirdekten, "İnsanlık Âlemi" zuhur etmiştir. Sanki Havva ile birleşerek; Havva Annemiz 'toprak' olmuş, Âdem'in özü de 'tohum'... O tohumdan büyük bir ağaç olmuştur. (100) Bir tohum ya da bir çekirdek toprağa ekilse büyük bir ağaç olur. Binlerce çiçek açar. Çiçeklerin bir kısmı dökülür. Geriye kalanlar, tatlı meyveler olur. Ve bunlardan yüzlerce çekirdek oluşur,..Bir tek çekirdek, binler

olur!...

İşte ilk çekirdekten, ilk İnsan (Beşer-Âdem)'bir' iken, 'bin' olmuşun. Örnek olarak ağaçtan verilen maksat, çekirdektir. Ağacın meyvesidir. 'Bir' çekirdeğin 'bin' olmasıdır. İnsan'dan maksat, çekirdeğin oluşmasıdır. Bir çekirdek bin, bir insan da bin olduğuna göre ,' Kemâl- Kutsallık' takyid edileme?,, yani sınırlanamaz.

Bir Kâmil de bin olur. Bu nedenle nasıl ki, İlk çekip dek'ten türeyen çekirdekleri inkâr edemiyoruz ve çekirdeklerden de sağlam olanları seçip, tekrar ekip çoğaltabiliyoruz. Bunun gibi, "irşâd" konusunda da İlk İnsan, Tanrının Kutsal Ruhu'nu taşıyan 'Kâmil İnsan-Âdem'in çocuklarından da istidatlı (yetenekli) olanları da Allah'ın Yolu'nda yetiştirip 'însan-ı Kâmil' yapmak mümkündür.

Meyveler, koruklardan oluşur. Çiğ koruktan, pişkin meyve olur. 'Çiğ' insandan da 'Pişkin İnsan' oluşur. Yeter ki İnsan, "İnsanlığım" bilsin. İnsan, Kâmil-Olgun İnsan olmak istersin. Bu nedenle, Hak'kın Hazinesi İnsan'dır. Bu hazine hiç kimsenin tekeline verilmez. Her însan bir çekirdektir (Yeter ki çekirdek bozulmamış olsun; ekilebilir, sağlam çekirdek olsun). Her çekirdekten de bir ağaç meydana gelir,

Bir kâmil İnsan'ın mektebinden de (dergâhından) bin Kâmil zuhur edebilir.

Bu nedenle, kutsallık. Yücelik bir veya birkaç İnsana tahsis edilemez. Tahsis edilirse, yani özelleştirilirse, durum gerçekkaynağın, kaybeder. Tabulaştırma (putçuluk)başlar.

(100) Varlık ağacı bîrdîr.Kökü Ahadiyet, dalları mertebeler ,Meyvesi insan-ı Kâmil'dir. Hepsi de O Tek ve Kenarsız Ezeli ve Ebedi olan Nur-Işık deryası Tanrı'dır. "Allah bir, Resul Hak" deyiminin gerçek anlamı bu mânayadır. Yani Vücut-Varlık Bir, Kâmil-Olgun insan gerçek demektir. Var bir, belirtisi yedi'dir gerçeğine bir tek deniz ve birbirine bağlı sahile doğru uzanan 'yedi dalgayı örnek verebiliriz. Bu Yedi mertebenin sırrı, Tanrı Nuru'nun altı renkte belirme-sindendir. (VARLIK ve GÜNAHSIZLAR'dan)

Paylaş: