İsa ve Âdem (Onlara Selam Olsun)

İsa, Âdem örneği gibidir:

"Meseli İsa kemeseli Âdem - İsa örneği, Âdem örneği gibidir".(Al-i İmran-59).

Âdem de "organik" olan 'beden' ve 'Ruh'tan ibarettir; Îsa da "organik" olan 'beden' ve 'Ruh'tan ibarettir. Âdem'in çocuktarı da "organik" olan 'beden’ ve 'Ruh'tan ibarettir.

Beden "yapay", Ruh "İlâhi”dir. Mesele Ruh'tadır. "Ruh'un Kutsallığı"ndadır. Kişideki Ruh, Kutsallığını korur, ya da cisimleşir. Tekrar Kutsallaşırsa; O İnsan, Kudsi Ruh'taki Tanrı Işığını yansıtan, çevresini aydınlatan (93) bir büyük ampul gibidir.(94)

(93) "Ölü iken kendisini dirilttiğimiz, O'na İnsanlar arasında yürüyeceği bir 'Nur (Tanrı Işığı)' verdiğimiz kimse; içinden çıkamaz bir halde karanlıklarda kalan kişi gibi olur mu?.. (En' am -122).

"Veli olan Mürşid" (Kehf-17).

(94)- Ayrıca bkz. "VARLIK, Hıristiyanlıkta Teslis Teorisi, Bilmen Bas. 1974-İstanbul.

Paylaş: