Hz. Âdem ve İnsan-ı Kâmil hakkında Kudsi Hadisler

----- "Gizli bir hazine idim. Zâtıma irfan duygusu tanınmasını istedim (Veya bilinmekliğimi istedim). Halkı, bunun için yarattım". (109)

----- "İnsan benim sırrımdır; Ben de O'nun".(110).

----- "Bâtın ilmi, sırlarımdan bir sırdır; O'nun kullarımın kalbine koyarım. Benden gayrı O hali bilen olmaz". (111)

----- "Kulumun, zannına göreyim. Beni aradığı an, Onunlayım. İçinden anarsa, Zâtımda anarım. Bir topluluk içinde anarsa, daha hayırlı bir cemaat içinde anarım". (112)

----- "Velilerim, kubbelerim altındadır. Benden gayrı, Onları tanıyan olmaz". (113)

----- "Kulum! Haremime dahil olmak istersen; mülke, Melekûta, Ceberuta bakma!" (114)

----- "Bir kulu seversem; gözü, kulağı, dili, eli ve ayağı olurum. Benimle işitir. Benimle görür. Benimle konuşur. Benimle tutar ve Benimle yürür".(115)

----- "Rahmetim, gazabımı geçti".(116)

-----"Ben, yere -Göğe sığmam, ama Mü'min kulumun kalbine sığarım"'.(117)

(109) Sırrül Esrar, Seyyid Abdülkadir Geylani, S. 24; Çev. A. Akçiçek, Rahmet Yayın. 1963-İstanbul

(110) Aynı eser. S. 32, 42, 104.

(111) Aynı eser. S. 32

(112) Aynı eser. S. 32, 33.

(113) Aynı eser. S. 34.

(114) Aynı eser Ayrıca, Kudsi Hadisler, Madve Yayın-İstanbul.

(115) Aynı eser. Ayrıca Buhari, Müsned, Cemiussağir'den; Kırk Hadis, Sadreddin Konevi

(116) Aynı eser. S.75.

(117) Kırk Hadis, Sadreddin Konevi, S.82.Terc. Harun Ünal, Vahdet Yayın. 1984-İst.; Acluni, Keşfül Hafa, C. 2, S. 195.

Paylaş: