Sonsöz

İnsan, beden ve ruh'tan ibarettir. Âdem-İlk insan ve O'nun çocukları olan tüm insanların bedeni de yoğunlaşmış Nur-Işık, Kuvvet-Enerjiden ibarettir.

Artık çağımızda "Maddenin", "Yoğunlaşmış Işık-Enerji, Kuantumlardan ibaret olduğu" kabul edilmektedir. Ve "Bu durumu, modern Laboratuarlarda inceleme-araştırma yapan tüm bilim adamları ve çevreleri kabul etmekte, ayrıca ispatlamaktadırlar".

Hz. İsa'nın bedeni de, tüm insanların bedeni gibi yoğunlaşmış enerjidir. Hz. İsa da bir "İnsan" dır. Bir "Beşer" dir. Kesinlikle "İlâh"değildir. Ama Tüm peygamberler ve olgun insanlar gibi "İlâhi" dirler,

işte Hıristiyanlar, "İslâm Tasavvufu"nun beyan ettiği bu. büyük gerçeği, "sadece İsa'nın bedenine tahsis etmektedirler". Diğer insanların tümünü bu gerçekten ve bu gerçeğin ardındaki yücelikten dışlamaktadırlar. Dolayısıyla "insan”ı ve 'İnsanlığı' aşağılamaktadırlar.

Olgun İnsan'ın da, çiğ insanın da "Hakikatte" beşeri yapısı aynıdır. Değişmez! Ortada bir Olgunluk - bir ham'lık vardır. Yani çiğ insanlar "koruk", Olgun İnsanlar "üzüm" gibidirler.

Tekrarlayalım; Hz İsa da, Tanrı'nın Kudsi Ruhunu taşıyan kâmil insanlardan, bir "Kâmil-Olgun İnsan"dır. Tüm Aziz Peygamberler ve Aziz Veliler de "İnsan-ı Kâmil"dir. Yüce olan" İNSAN"dır.

Paylaş: