Hz. Âdem ve İnsan-ı Kâmil’le İlgili Hadis-i Şerifler

----- "Rabbinizi seyre dalacak, Mehtaba bakar gibi bakacaksınız"? (S.28)

----- "Allah’ım! Bize Hakkı göster ve O'na uymayı nasib et, bâtılı bildir ve ondan kaçmayı kolay eyle". (S.31)

----- "Kendini bilen, Rabbini bilir" (S.31)

----- "Ders, bir harftir, tekrarı bindir".(S.39)

----- "Kur’an’ın bir dış bir de iç mânası vardır". (S.41)

----- "Allah’ü taala Kuran’ı on bâtında inzal eyledi... Her bâtın mânanın bir sonrası daha faydalıdır... Çünkü gerçeğe daha yakındır". (S .41)

-----"Her kim kırk gününü 'ihlâs' ile sabahlarsa, hikmet kaynakları kalbinden diline akar". (S.42)

-----"Mü'min, Mü'minin aynasıdır". (S.42)

----- "Şeriat bir ağaçtır. Tarikat, onun dalları, Marifet yaprakları, Hakikat ise meyvesidir. Kuran’a gelince, gerek tevil, gerekse tefsir bakımından hepsini camidir (bünyesinde toplar)". (S.44)

----- "Biz, küçük Cihad'dan döndük; büyük Cihada geliyoruz". (S.51)

-----"En büyük düşmanın; iki kaburga kemiğin arasındaki düşmandır". (S.51)

----- "Allah'ın birtakım kulları vardır ki; Onların bedeni dünyadadır; ama kalpleri arş altında". (S.54)

----- "Öyle ilim var ki, gizli bir hazine gibidir. O'nu ancak Allah'ın Zâtına karşı âlim zâtlar bilir: O sır konuşulduğu zaman, izzet sahipleri inkâr etmez". (S.56)

(118) Bu Hadis-i Şerifler, Seyyid Abdülkadir Geylani Hazretlerinin Sırrül Esrar isimli Kitabından alınmıştır.

----- "Hikmet, Mü'minin yitiğidir, bulduğu yerde alır". (S.59)

----- "İlim, her Müslüman kadın ve erkeğe f arzdır".(S.59)

----- "İlâhi huyları, huy edinin". (S.63)

----- "Zikirlerin en değerlisi, Ben ve Benden önce gelen Nebilerin yaptığı 'Lâ ilâhe illallah'tır". (S.65)

-----"Dünya , Âhiret ehline haramdır, Âhiret, dünya ehline haramdır.

Dünya ve Âhiret, Allahü taala'mn Zâtını arzu edenlere haramdır". (S.67)

----- "Müminler, Ölmezler; ancak.bu fâni âlemden Beka âlemine geçerler". (S.69)

-----. "Fakirlik -varlıksız olmak- övüncemdir; Ben, onunla övünürüm". (S.89)

----- "ilim sahipleri; Peygamberlerin vârisleridir. Gök Ehli Onları sever. Denizdeki balıklar, kıyamete kadar Onlar için bağış diler". (S.l7)

..... " Peygamberler ve Veliler, hayatlarında evlerinde olduğu gibi, kabirlerinde de namaz kılarlar". (S.97)

-----"Okunan Âyetler, hikmetli aşk ve sevgi şiirleri, hüzün dolu sesler, Ruha Nurani kuvvet verir". (S.111)

----- "Vecdi olmayanın. Dini zevki yoktur". (S.113)

Paylaş: