Sağduyunun Emri (Mutlu olmak)

İnsan, Tanrı'sal olan Ruha ve Ruhun akıl-düşünce tarafına; yani sağduyuya mı uymalıdır, yoksa bedensel yanı olan nefsinin hevası, bedeninin içgüdüsel istekleri ve arzusuna mı uymalıdır?..

Sağduyu insana şunu emreder:

a) Bu dünyada zina yapmamak için kişinin bir eşi olmalı,

b) Eşini koruması, çocuklarını barındırması ve büyütmesi için bir evi olmalı,

c) Bir aileye ve konuta sahip olması için de bir işi olmalı.

Öyleyse fikir kapasiten ve kolundaki enerjin, senin emeğindir. Çalış, emeğinin ürününü, karşılığını al; emeğinden fazlasına göz dikme!.. Emeğinin karşılığını tam alırsan; normal bir konutun da olur. Kendine göre bir işin de olur. Şu fâni dünyada yaşadığımız müddetçe; kimseye muhtaç olmadan, ellere avuç açmadan yaşar gidersin. Aileni ve çocuklarını korur, kollarsın. Kendini bilen insan için de dünyada bundan daha büyük bir mutluluk olamaz!..

Paylaş: