İnsanın Yaratılışı

İnsan, Kur’an’a göre iki defa yaratılmıştır. Biri, ilk insanın topraktan yaratılışı; ikincisi Âdem'in çocuklarının yaratılması; ikinci yaratılışta insan bir evrim geçirmektedir. Ve bu Kur’an’da izah edilmektedir.

Önce meni, sonra kan, sonra bir çiğnem sakız kadar et parçası, sonra ana karnında cenin, sonra tıfıl-çocuk, sonra gençleşip kuvvetlenmesi, sonra ihtiyarlaması... İşte bu bir bakıma evrimdir.(68)

Hiçbir şey birden olmamaktadır. Âyet, bunu ispatlıyor. Bir evrim süreci vardır.

(68) Bu konu ile ilgili Âyetler:

"..Biz sizi topraktan, sonra nutfe (sperma)dan, sonra alaka (embrio)'dan, sonra yaratılışı belli belirsiz bir çiğnem et parçasından yarattık ki size (kudretimizi) gösterelim. Dilediğimizi belirli süreye kadar rahimlerde tutuyoruz. Sonra sizi bir bebek olarak çıkarıyoruz. Sonra gücünüze ermeniz için içinizden kimi öldürüyor, kimi de ömrün en kötü çağına iletiliyorlar ki, bilirken, bir şeyi bilmez hale gelsin...(Hac-5)

"insan Başıboş bırakılacağını mı sanır?

Kendisi dökülen bir meniden bir nutfe (sperma) değil miydi?

Sonra kan pıhtısı oldu da; (Rabbi onu) yaptı, O'na şekil verdi".

(Kıyame: 36-38).

"Doğrusu biz insanı, halden hale geçirdiğimiz karışık bir nutfe den (spermadan) yarattık da O'nu işidici, görücü yaptık (İnsan-2).

Paylaş: