İnsan-ı Kâmil

Tasavvufta böyle bir însan'a, "insan-i Kâmil" deniliyor. Bütün Aziz Peygamberler ve Veliler; O, İlâhi Işığı yansıtan büyük ampuller ve Kâmil însan'lardır.

Hz.İsa da O büyük Kâmil insan'lardan, büyük Kâmil bir İnsan'dır,

İnsan-ı Kâmil, İlâh değildir. Fakat "Kudsi Ruh"u ile İlâhi Vasıflar taşıyan bir büyük simge'dir. Rehber'dîr. Muallim’dir. (95)

Cismâni Ruh (96) taşıyanlara. Kutsallaşmak Yolu'nu gösteren bir terbiyeci, bir Mürşid'dir.(97)

O'na sevgi, Allah'a... O'na saygı, Allah'a ... O'na 'biat', Allah'a... O'na 'İtaat' Allah'adır. O’nsuz Allah ne bilinir, ne de bulunur. (98)

Elektriğin her yerde olup da ampulden başka bir yerde ışığını göstermediği gibi...

İlk İnsan Âdem, Allah'ın Ruhunu taşımakla,

a) Dış yönüyle: Halk âlemini (maddi âlemi),

b) İç yönüyle: Yani Ruh alemiyle de Emir-Mâna Âlemi'ni kendisinde birleştirmiş önemli bir noktadır.

İç ve dış âlemi, bünyesinde toplamış, sanki küçültülmüş bir meyveli ağacın 'çekirdeği'dir: Dışı ile 'madde âlemi'ni, içi ile de 'Mânâ âlemi'ni temsil etmektedir. Bu konumu ile de "külli" bir durum arz etmektedir,

-"Dikkat! Halk da (madde-beden) Emir de (Ruh, mâna) Allah'ındır. (Â'raf-54)

Allah, Ruhu ve beden.

(95)" Veli (Allah'ın dostu) olan Mürşit (Yetiştiren,Olgunlaştıran)" (Kehf-17).

(96) Bkz."VARLIK", Kâzim Yardımcı, Bilmen Basımevi ist.1974.

(97) "Her toplumun (kavmin) bir hidâyet rehberi (yol göstericisi) vardır". (Ra'd-7). "Onları hidâyete iletecek ve durumlarınıdüzeltecektir".(Muhammed-5)

(98) "Sana biat edenler, Allah'a biat etmişlerdir". (Fetih-10). "Resul'e (Tanrı Elçisi'ne) itaat, Tanrı'ya itaattir".(Nisa-80).

Paylaş: