Önsöz 2

Ey çok okumuş ve çok yorulmuş İnsan kardeşim !

İdealist, materyalist, septik felsefenin ve bir çeşit felsefe olan kelâmcıların görüş ve düşünceleri ve bunların tartışması seni bir hayli yordu. Yüzlerce kitap arasında gizlenmiş Tasavvuf gerçeklerini bulmak da çok zor bir iştir. (daha henüz Tasavvuf kitaplaşmış da değildir)

Şimdi, bu Varlık adlı kitapta mutlak varlığın Tanrı’dan başkası olmadığını, gerçek diyalektiğin de Tanrısal diyalektik olduğunu (Tanrı bir, eli ikidir) anlayacak ve göreceksin. Şimdiye kadar okumuş olduklarının dışında, bu kitapta bir de felsefi Tasavvufu okumuş olacak ve sanırım Tanrı’nın yardımıyla inşallah rahatlayacaksın.

Materyalist ve Antimateryalist filozofların doğrudan eserlerini okumayanların, ancak onların yanlısı eleştiricilerin kitaplarını okuyanların ise; birer basit materyalist ya da idealist olabileceklerini de bu kitabı okuduktan sonra, yine sanırım kabul edeceksin.

Ayrıca Mutlak Varlığın-doğanın- birçok gizleri olduğu kanısına varacak, Tanrı’nın, yani Mutlak Varlığın ve Onun belirtilerinden başka bir şey olmayan, her an değişen, tazeleşen nesnel âlemin, insanın ve onların özünün farkına varacak, farkına vardıktan sonra da bu gerçekleri elde etmek için bir çaba göstermek gereğini de kabul edeceksin. Kuram ve uygulama (Teori ve pratik).

Sonra özet de olsa; birçok Dinsel ve İslâmi bilgileri geleneksel öğretiden ayrı bir biçimde ve kısa yoldan öğrenme fırsatı eline geçmiş olacak.

Ve de Tanrı ve Onun en olgun belirtisi İnsanın enerjisi ve işlevi olan EMEĞİN kutsallığını, doğrudan bizim kutsal kitabımız olan Kur’an’da bulacaksın.

Kâzım Yardımcı

Paylaş: